Kolejna próba wprowadzenia w Polsce związków partnerskich

dodane 20.04.2018 14:51

Ordo Iuris

Pary prowadzące homoseksualny styl życia zainicjowały postępowanie przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, w którym chcą uznania, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gwarantujące prawo do zawarcia małżeństwa jedynie kobiecie i mężczyźnie, są niezgodne z Konstytucją RP.

Takie działanie ma wymusić wprowadzenie w Polsce tzw. „związków partnerskich”. Instytut Ordo Iuris, w przesłanej do TK opinii, wskazuje, że skargi inicjujące to postępowanie są całkowicie bezzasadne, a Konstytucja chroni tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz zakazuje wprowadzania (instytucjonalizacji) wszelkich związków alternatywnych.

Toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie zainicjowały cztery pary osób prowadzących homoseksualny styl życia, którym kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego odmówili możliwości zawarcia małżeństwa. Skarżący zwrócili się z wnioskiem do właściwych sądów rejonowych o rozstrzygnięcie, czy przyczyny wskazane przez kierowników USC uzasadniały odmowę przyjęcia ich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji sądy przyznały rację kierownikom USC.

W złożonych do Trybunału skargach konstytucyjnych Skarżący wnoszą o stwierdzenie, że art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – stanowiący, że „małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński” – jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ nie pozwala na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci lub przynajmniej nie przewiduje żadnej innej formy instytucjonalizacji tego typu związków.

- Skarżący próbują obejść art. 18 Konstytucji, argumentując, że skoro art. 47 Konstytucji chroni prywatność i życie rodzinne, to znaczy, że nakazuje wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci lub przynajmniej „związków partnerskich”. Rozumowanie to jest oczywiście bezpodstawne i absurdalne, a poza tym opiera się na całkowicie sprzecznym z Konstytucją założeniu, że dwie osoby prowadzące homoseksualny styl życia to rodzina – wyjaśnia dr Marcin Olszówka, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris w przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii podkreśla znaczenie dla polskiego porządku prawnego art. 18 Konstytucji, zgodnie z którym „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Konsekwencją tego przepisu jest nie tylko zakaz wprowadzania „małżeństw jednopłciowych” czy poligamicznych, ale również zakaz instytucjonalizacji jakichkolwiek innych związków alternatywnych wobec małżeństwa (np. tzw. „związków partnerskich”).

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 15 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 Iustus 23.04.2018 16:25
Niezalogowany użytkownik Twierdzenie, że wyłącznie związek kobiety i mężczyzny jest małżeństwem jest prawdziwe, bo wynika z prawa naturalnego. Twoja teoria, że prawo stanowione (np. w Portugalii ...) może dowolnie kształtować takie fundamentalne instytucje ludzkie jak małżeństwo, rodzina albo prawo do życia każdego człowieka miały już w historii tragiczne konsekwencje (np. Auschwitz, Gułag), a obecnie owocują horrorem tzw. legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci i legalizacją eutanazji. Prawo stanowione nie chroniące prawa naturalnego bardzo łatwo staje się BEZPRAWIEM ...
Plusów: 3 Do nika 21.04.2018 17:16
Niezalogowany użytkownik Pederastia to w antycznej kulturze greckiej związek dorosłego mężczyzny z chłopcem, więc nie widzę kompletnie związków między tym, a związkiem dorosłych mężczyzn, o czym jest nowa w tym projekcie.
Plusów: 5 velario 21.04.2018 11:40
Tak w ogóle to dziwię się, że GN uznał tę informację za ważną. Przecież wszyscy, łącznie ze skarżącymi, doskonale wiedzą, jaki będzie wyrok TK. Chodzi tylko o to, żeby wyczerpać drogę sądową w Polsce i móc skierować skargę do Trybunału w Strasburgu. Dopiero tam wszystko się rozstrzygnie.
Plusów: 3 velario 21.04.2018 11:38
@gosc: o tym, czym jest małżeństwo, rozstrzyga dany system prawny. Dlatego związek osób tej samej płci nie będzie małżeństwem w prawie polskim ale może nim być np. w prawie portugalskim. Stwierdzenie, że taki związek małżeństwem nigdy nie jest, jest więc nieprawdziwe.

wszystkie komentarze >