107,6 FM

W każdym człowieku jest pragnienie domu

Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Mt 7,24

Każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,  który dom swój zbudował na skale. Mt 7,24

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».

Mt 7, 21. 24-27


Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze - rozważa Judyta Syrek
Gość Niedzielny

W 2006 r. na krakowskich Błoniach ten fragment Ewangelii stał się centralnym punktem spotkania młodych z Benedyktem XVI – mistrzem roztropności. Mówił wtedy, że w każdym człowieku jest pragnienie domu, któremu na imię życie. Można je budować, polegając na własnej wizji, bez Boga – ta pokusa jest powszechna. Ale można też – jak mówił papież – budować, odwołując się do tęsknoty zawartej w każdym ludzkim sercu. „To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie – koniecznością zrozumienia, a prawda – źródłem, z którego wypływa pokój serca”. Dobry dom zaczyna się więc od dobrej tęsknoty. Dobry dom zaczyna się też w milionach kościołów na świecie, gdzie codziennie można oprzeć się o Skałę. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..