107,6 FM

Świętochłowice. Oddział pediatryczny zawiesza swoją działalność

Praca na oddziale świętochłowickiego szpitala musi zostać zawieszona z powodu braków kadrowych oraz strat finansowych, które przynosi oddział.

Zarząd Zespołu Opieki Społecznej poinformował, iż szpital zawiesza udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii na okres 3 miesięcy tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r. - 24 września 2019 r. wpłynęła w trybie administracyjnym pozytywna decyzja wojewody śląskiego w sprawie czasowego zawieszenia udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrycznym. Podkreślamy, iż do 1 października br. pacjenci Oddziału Pediatrycznego nie będą przekazywani do innych ośrodków. Dzieci zostaną wypisane do domu po zakończonym procesie terapeutycznym - piszą w oświadczeniu członkowie zarządu.

W oświadczeniu szpital podaje, że oddział przynosi 9 000 zł straty miesięcznie, ponieważ na 15 łóżek, w ciągu doby jest tam hospitalizowanych średnio 3-5 dzieci. By spełnić wymogi ministra zdrowia dotyczące zabezpieczenia pielęgniarskiego w przeliczeniu na liczbę łóżek, brakuje ok. 4 etatów. Zatrudnienie tylu osób to również koszt ok. 24 000 zł miesięcznie.

Członkowie zarządu uważają, że oddział mógłby dalej funkcjonować, gdyby lekarze zgodzili się na połączenie dyżurów na Oddziale Pediatrii z konsultacjami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W oświadczeniu podają dane statystyczne - od poniedziałku do piątku po 18.00 realizowanych jest ok. 5 konsultacji w ciągu 14 godzin dyżurowych, a w miesiącach wzmożonej zachorowalności dzieci oraz w dni wolne od pracy w ciągu 14 godzin konsultowanych jest ok. 20 dzieci. Pomimo tego lekarze odmówili. Zarząd w oświadczeniu uzasadnia swoją decyzję: - Przerwa w udzielaniu świadczeń jest jedyną możliwością realizacji wymagań na pozostałych oddziałach dziecięcych. Pozwala również zyskać czas na znalezienie i zatrudnienie wymaganego prawem personelu.

Szpital wciąż stara się o to, by zapewnić ciągłość udzielania świadczeń i zapewnia, że każdy pacjent, który zgłosi się na Izbę Przyjęć, otrzyma pomoc zgodnie z potrzebą, obowiązującymi standardami, etyką zawodową i wymaganiami prawnymi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama