107,6 FM

14 pokoleń, a my jak proch i pył

Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Mt 1,17b

Mt 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Od przesiedlenia babilońskiego  do Chrystusa czternaście pokoleń.  Mt 1,17b

Zorze się złocą nad górami i ciągnie z łąk błękitny dym. I naraz ciemność ściga się z nami, pora ustąpić i zboczem zejść. Stoją modrzewie, kołyszą się buki i czerwienieje przed nocą las. Wystarczy mały ogień w półmroku, wystarczy cisza, dać życiu czas. 14 pokoleń, 14 pokoleń, 14 pokoleń, 14, 14, 14… A my, jak proch i pył… Pamiętać o swoim miejscu w szeregu pokoleń przed nami, po nas. Trzeba pokory, wystarczy cisza, dać życiu czas

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter