107,6 FM

Na ścieżkach myśli Jana Pawła II: Sollicitudo rei socialis

Encyklika „Matka Odkupiciela” podejmuje niezwykle istotny wątek duchowości maryjnej – tak istotnej dla całego życia Jana Pawła II.

Na ścieżkach myśli Jana Pawła II to cykl podcastów zrealizowanych przez  ​Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wśród ważnych owoców pontyfikatu Jana Pawła II jest aż 14 encyklik - jednych z najważniejszych papieskich dokumentów. Są to publikacje najwyższe nie tylko rangą, ale także poruszające najistotniejsze zagadnienia. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II prezentuje je w nowej formie.

Odcinek 6: Sollicitudo rei socialis

„Troska społeczna” to siódma encyklika Jana Pawła II wydana 30 grudnia 1987 r. w dwudziestą rocznicę dokumentu „Populorum progerssio” („O rozwoju narodów”) Pawła VI. Nawiązanie to nie jest przypadkowe. Ojciec Święty po raz kolejny podejmuje problem nierówności społecznych i dróg uzdrowienia tej sytuacji. Wyraża pochwałę dla encykliki swego poprzednika, która poprzez swą formę i treść – otwartość, szerokie horyzonty i istotny wkład w nauki społeczne – realizowała postulaty posoborowej odnowy. Papież pośrednio odnosi się też do popularnej w krajach Ameryki Łacińskiej teologii wyzwolenia. Nurt ten miał złożony charakter: z jednej strony podnosił postulat głoszenia Ewangelii w kontekście życia człowieka i rzeczywistości, w której się znajduje; z drugiej – wykazywał, że wyzwolenie wypływa z realizacji doktryn marksizmu. „Sollicitudo Rei Socialis” wskazuje na problemy współczesnego świata – kryzys , bezrobocie i oddalenie nadziei na szybki rozwój, która cechowała jeszcze pontyfikat Pawła VI. Papież Polak wskazuje także na możliwe drogi rozwoju. Podstawowym czynnikiem jest zmiana myślenia, która musi nastąpić w świadomości ludzi współczesnych. Istotą życia jest „być”, a nie „mieć”, ponieważ „posiadanie rzeczy i dóbr samo przez się nie doskonali podmiotu ludzkiego, jeśli nie przyczynia się do dojrzewania i wzbogacenia jego być, czyli do urzeczywistnienia powołania ludzkiego jako takiego”. Egoizm i krótkowzroczność prowadzą do pogłębienia się kryzysów – zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. Tylko wrażliwość na drugiego człowieka i jego krzywdę, patrzenie na niego oczyma Chrystusa może prowadzić do pokoju i rozwoju. Jan Paweł II stawia wreszcie dwa kluczowe pytania. Czy dbam o własny rozwój – na wszelkich płaszczyznach życia? I czy mam świadomość, że to przede wszystkim mój egoizm, mój grzech przyczynia się do pogłębienia nierówności społecznych?

Odcinki podcastów będą miały swoją premierę w każdy piątek, poczynając od 10 września, o godzinie 19.00 na stronie internetowej Muzeum, profilu Facebook i YouTube. Materiał dostępny będzie również na platformach Spotify oraz Google Podcasts Podcasty udostępnimy również na naszych stronach gosc.pl, radioem.pl i wiara.pl.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama