107,6 FM

Wybrano nowego rektora PWT

Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego decyzję podjął w poniedziałkowe popołudnie (16 maja). Nowy rektor zastąpi na stanowisku odchodzącego po dwóch kadencjach ks. prof. Włodzimierza Wołyńca.

Rektorem na kadencję 2022-2026 został wybrany prof. PWT ks. dr hab. Sławomir Stasiak. Wybór zatwierdził Wielki Kanclerz PWT we Wrocławiu  abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Swój urząd ksiądz profesor obejmie 1 września po akceptacji wyboru przez Stolicę Apostolską.

Współpracowników nowego rektora, którzy obejmą stanowiska Prorektora ds. studenckich, Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych oraz Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą, poznamy po zakończeniu kolejnego etapu wyborczego. Zgodnie z regulaminem zostaną oni wybrani przez członków Senatu PWT w czasie najbliższych posiedzeń Senatu.

Ks. prof. Sławomir Stasiak pochodzi z Roztocznika (diecezja świdnicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, licencjat teologii), a następnie kontynuował naukę podczas studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (doktor z teologii biblijnej) oraz w Rzymie w Pontificio Istituto Biblico (licencjat nauk biblijnych).

Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Bolesławcu (1990-1994), prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej (1998-1999), wicerektor w WSD w Legnicy (2003-2009), dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej (2009-2012), oraz koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej (2012-2013). Od 2010 r. pełni funkcję dziekana rejonowego Rejonu Legnica.

W 1994 roku, na podstawie pracy pt. "Idea wywyższenia w Starym Testamencie": otrzymał tytuł licencjusza nauk nauk teologicznych PWT (teologia systematyczna). Studia doktoranckie prowadzone na KUL zakończył w 1998 roku pracą naukową pt. "Specyfika rzeczownikowych terminów eschatologicznych w Listach Pasterskich", a w 2003 roku obronił pracę pt. "Gesù é signore del sabbato" i uzyskał tytuł licencjusza nauk biblijnych w Rzymie. W 2010 roku po napisaniu rozprawy pt. "Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej" otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych, a w 2012 roku profesora nadzwyczajnego PWT.

Od 1 października 2014 r. pełnił funkcję Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama