107,6 FM

Prof. Ryszard Koziołek: Uniwersytet Śląski ma być osadzony w regionie a jednocześnie europejski i światowy

- Uniwersytet Śląski ma być bardzo mocno osadzony w regionie. Powinien wsłuchiwać się w miejsce i w przestrzeń, w których ma siedzibę (...). Powinien być pomocny w rozkwicie i rozwoju lokalnego świata a jednocześnie powinien być europejski i światowy - mówił o uczelni jej rektor, wybrany na drugą kadencję profesor Ryszard Koziołek.

Prof. Ryszard Koziołek: Uniwersytet Śląski ma być osadzony w regionie a jednocześnie światowy
Radio eM

Historyk literatury pozostanie rektorem na kadencję 2024-2028. Spośród 303 głosujących, kandydaturę Ryszarda Koziołka poparło 171 elektorów. Rektor UŚ zgodził się ze stwierdzeniem, że uniwersytecka kampania wyborcza była rywalizacją na programy i debaty a nie (co często można zaobserwować w polityce) na osobowości. - Kampania również była emocjonalna, bo jesteśmy emocjonalni; mamy temperamenty i poglądy. A jednak uniwersytet zobowiązuje a to, czym się zajmujemy wszyscy troje i nasi wyborcy, czyli nauka i nauczanie, gdzie ten prymat racjonalności jednak jest większy, to ta debata miała zdecydowanie większą kulturę rozmowy, była bardziej cywilizowana niż to, co często obserwujemy w wyborach powszechnych - przyznał rektor uczelni.

Jak zauważył profesor Koziołek, duży mandat wyborczy jest dla niego "nobilitujący i zobowiązujący". Według słów Ryszarda Koziołka, rektor kandydujący na drugą kadencję "bardziej podlega ocenie niż zapowiada się lub tworzy nową wizję uniwersytetu". Tymczasem mijającą kadencję ocenił jako "trudną", bo wymagającą wielu reform.

W informacji prasowej, publikowanej przez sam uniwersytet, znalazł się cytat: "Rolę rektora pojmuję jako nieustanną troskę, aby każda i każdy, którzy stali się częścią Uniwersytetu znaleźli w nim najlepsze warunki do pracy, studiowania oraz dla pokojowego i przyjaznego bycia razem". Ryszard Koziołek był pytany na antenie Radia eM o te słowa, również w kontekście październikowej dyskusji nad sensownością dalszego istnienia Wydziału Teologicznego UŚ. - Ta dyskusja była trudna, argumenty nie zawsze najlepsze, ale była ważna, bo zmuszała do pytania o to, czym jest uniwersytet, jak pojmuje sąsiedztwo i współobecność różnych sposobów myślenia o świecie i człowieku. Teologia w moim rozumieniu jest integralną częścią humanistyki i tej tradycji zapytywania kim jesteśmy jako ludzie, co łączy nas z tym co pozaludzkie; w jaki sposób definiujemy i opisujemy swoje relacje z tym, co transcendentne, z tym co nierzeczywiste, z tym co duchowe. Te języki, którymi się wypowiadamy i które podlegają badaniu a dotyczące tego tematu są integralną częścią uniwersytetu a więc: tak, teologia na Uniwersytecie Śląskim powinna być i będzie - zaznaczył profesor Ryszard Koziołek.

« 1 »