107,6 FM

Postawa apostołów jest ponadczasowa

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Mk 9,40

Mk 9,38-40 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. (Mk 9,40)

Postawa apostołów jest bardzo ponadczasowa. Ich lęki, pytania bywają podobne do naszych. Dzisiaj w Ewangelii apostołowie mają zastrzeżenie do człowieka, który jest spoza ich wspólnoty, a wypowiada imię Jezus. Ten zarzut wydaje się absurdalny. Ale czy my też nie mamy podobnego podejścia do osób, które nie są z „naszych”?

Czy wewnątrz „naszych” wspólnot, choćby tych parafialnych, nie ma podziałów, podejrzliwości? Czy w nas też nie budzi się lęk przed drugim człowiekiem? Jezus nie analizuje obaw apostołów. Odpowiada na ich niepokój prostym zdaniem: Kto nie występuje przeciwko nam, jest z nami. Warto dzisiaj w podzielonym świecie rozważyć to zdanie jeszcze raz. I spróbować szukać jedności wśród tych, którzy wyznają Chrystusa.

Ewangelia z komentarzem. Postawa apostołów jest ponadczasowa
Gość Niedzielny

 

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..