107,6 FM

Pierwsze słowa

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 16b)

(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Tymi słowa połączonymi ze znakiem krzyża czynionym na naszym ciele rozpoczynamy i kończymy każdą modlitwę. Tak osobistą jak i wspólnotową. To pierwsze słowa po przebudzeniu i ostanie przed snem. Niczym klamra spinają całe nasze życie, obejmująca naszą codzienność.
W Ewangelii Chrystus wzywa, by w to właśnie imię – imię Boga w Trzech osobach – iść, nauczać wszystkie narody  i udzielać chrztu, tzn. czynić uczniów. Chrześcijanin nie działa bowiem we własnym imieniu. Nie głosi sam siebie, własnych idei i poglądów, ale Tego, który go posłał. Wierność temu nauczaniu jest gwarancją Jego obecności pośród nas „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.   

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..