107,6 FM

Działamy dla lepszej Polski

Działamy dla lepszej Polski

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski" – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki (od 29 września do 6 grudnia 2023 r.) o godz. 9.50, powtórki o godz. 22.45.

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski" jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działamy dla lepszej Polski