107,6 FM

Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis audycji: Jest to profilaktyka uzależnienień dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom: chorobom, wypadkom, przestępczości itd. przez zwalczanie przyczyn. Działania w dziedzinie profilaktyki uzależnień to nie tylko praca środowiska rodzinnego ale także zadania szkoły. Należy dostarczać uczniom podstawowych informacji o przyczynach i skutkach używania środków odurzajacych oraz jakie są mechanizmy uzależnienia - czym jest nałóg. Ponadto należy uczyć umiejętności skutecznego opierania się naciskom związanym z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Człowiek, który potrafi spokojnie ale stanowczo odmówić, jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele. Trzeba zawsze uświadamiać dzieciom i młodzieży, że w profilaktyce ogromną rolę odgrywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i własne zdanie.

Ekspert: Adrian Maziarczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, pedagog szkolny

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Działamy dla lepszej Polski

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski" – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki (od 29 września do 6 grudnia 2023 r.) o godz. 9.50, powtórki o godz. 22.45.

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski" jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działamy dla lepszej Polski