107,6 FM

Mogą zdejmować ekskomunikę

Dekret nadający spowiadającym kapłanom władzę zwalniania z ekskomuniki związanej z aborcją wydał ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel. W przypadku osób dopuszczających się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych, lub osób współuczestniczących w takim zabójstwie KPK przewiduje ekskomunikę mocą samego prawa.

Upoważnienie do zwalniania z kary ekskomuniki otrzymali m.in. księża dziekani, proboszczowie, kapłani spowiadający w diecezjalnych sanktuariach, katedrze i konkatedrze, oraz w kościołach, w których jest „stały konfesjonał”, a także wszyscy spowiednicy w czasie spowiedzi przed ważnymi uroczystościami i podczas specjalnych wydarzeń.

W przypadku osób dopuszczających się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych, lub osób współuczestniczących w takim zabójstwie Kodeks Praw Kanonicznego przewiduje karę ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa (latae sententiae). Bp Pindel podkreślił, że „mając na uwadze dobro duchowe wiernych” udziela kapłanom spowiadającym w określonych miejscach lub czasie i okolicznościach upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki, która związana jest m.in. z zakazem przyjmowania sakramentów, zakazem sprawowania jakichkolwiek urzędów kościelnych czy posług.

Niedawno ordynariusz bielsko-żywiecki w odpowiedzi na apel papieża Franciszka ustanowił na terenie diecezji tzw. stałe konfesjonały. Obok funkcjonującego od dawna stałego konfesjonału w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, kapłani pełnią obecnie codzienne dyżury w konfesjonałach w Andrychowie, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Kętach, Oświęcimiu, Skoczowie, Szczyrku, Ustroniu i Żywcu. Wybrano miejsca bliskie centrów komunikacyjnych, dogodne dla ludzi pracujących lub robiących zakupy.

Diecezja bielsko-żywiecka, jak dotąd jako jedyna w Polsce i na świecie, organizuje diecezjalną pieszą pielgrzymkę do Łagiewnik. W tym roku drugą pieszą pielgrzymkę do Łagiewnik zakończył akt zawierzenia diecezji bielsko-żywieckiej Bożemu Miłosierdziu. W wypełnionej po brzegi łagiewnickiej bazylice słowa modlitwy zawierzenia wypowiedział w imieniu wiernych bp Roman Pindel.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama