107,6 FM

Dramatyczny wzrost liczby bezdomnych!

Oprócz wzrostu liczby bezdomnych (dwa lata temu było ich w Radomiu 74, obecnie niemal 300), przeraża też to, że wśród bezdomnych jest siedmioro dzieci. Badanie przeprowadzono w tym samym czasie, docierając do placówek pomocowych, jak i do tak zwanych miejsc niemieszkalnych.

W akcji wzięli udział: Dom Dla Bezdomnych MOPS, Dom Dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia Caritas Diecezji Radomskiej, streetworkerki, „Dobro Czynić” Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego RP, Fundacja Chrześcijańska JHS, szpitale, Areszt Śledczy, Straż Miejska oraz policja.

- Okazało się, że tego dnia w Radomiu udało się dotrzeć do 287 osób bezdomnych, w tym 239 mężczyzn, 41 kobiet oraz 7 dzieci.

W placówkach działających w tym mieście przebywało wówczas 98 osób (69 mężczyzn, 22 kobiety i 7 dzieci), w miejscach czasowego pobytu czyli w szpitalach, areszcie śledczym oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych - 156 osób - informuje Justyna Piątek z MOPS.

W pustostanach, ogródkach działkowych i na klatkach schodowych przebywały 33 osoby, 28 mężczyzn i 5 kobiet.

- Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, określenie liczby osób bezdomnych jest wstępem do wszelkich dalszych działań, mających ograniczyć negatywne skutki bezdomności. Informacja o liczbie osób bezdomnych przebywających na terenie danej gminy, może być podstawą do podejmowania konkretnych decyzji, np. o wybudowaniu noclegowni czy domu dla osób bezdomnych, a także prowadzenia odpowiedniej polityki mieszkaniowej. Informacja na temat osób bezdomnych na terenie gminy może dać także podstawę do uwzględnienia problemu bezdomności w Gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych - wyjaśnia J. Piątek.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama