107,6 FM

Metropolita katowicki do chorych

Słowo abp. Wiktora Skworca do chorych z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i XXIII Światowego Dnia Chorego.

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z OKAZJI XXIII ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO, „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29,15) na 11 lutego 2015 roku.

Bracia i Siostry!

1. W nadchodzącą środę tj. 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu będziemy też przeżywali kolejny Światowy Dzień Chorego. Myślą i modlitwą otoczymy naszych chorych i cierpiących, ale także ich rodziny, opiekunów oraz personel medyczny.

Inspiracją dla tematu tegorocznego Światowego Dnia Chorego stały się słowa wyjęte z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”. Ojciec święty Franciszek w swoim orędziu dla chorych napisał, że posługa wobec cierpiących opiera na „mądrości serca” (Ps 90,12), „wlanej przez Ducha Świętego w umysły i serca tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia braci i dostrzec w nich obraz Boga”. Ponadto mądrość serca wyznacza kierunki bezinteresownej służby ubogim, potrzebującym pomocy, wdowom i sierotom. Uczy nas trwania przy bliźnim i ofiarowania czasu choremu. Taka bliskość domaga się pełnej empatii, współczucia i wsparcia na miarę naszych możliwości i sił. Dlatego papież zachęca nas, abyśmy byli – jak to obrazowo ujmuje Księga Hioba – „oczami niewidomego” i „nogami chromego”!

Z wdzięcznością pamiętamy o zaangażowanych w służbie zdrowia. Aktualna sytuacja ekonomiczna opieki zdrowotnej w Polsce, często niedoszacowane finansowo procedury medyczne, coraz większe  biurokratyczne obciążenie lekarzy i pielęgniarek nie ułatwiają personelowi medycznemu realizacji powołania na rzecz cierpiących. Pacjenci zaś czują się zaniepokojeni, a nieraz zagubieni. Jakże wiele w tym złożonym kontekście zależy od dobrej woli lekarzy, pielęgniarek i całego personelu, którzy dla dobra chorych przełamują ekonomiczne i biurokratyczne ograniczenia. Należy przypomnieć, że za prawidłowe, sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej odpowiadają władze państwowe i samorządowe i nie mogą się one od tego uchylać.

2. Na tegoroczny Dzień Chorego patrzymy z perspektywy 90-lecia istnienia diecezji katowickiej. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że w tym minionym czasie chorzy byli otaczani duszpasterska troską. Wyrażała się ona regularnymi odwiedzinami duszpasterzy z posługą sakramentalną oraz wsparciem wiernych świeckich, działających w Parafialnych Zespołach Caritas. Od co najmniej dekady w wielu parafiach nadzwyczajni szafarze Komunii św. zanoszą Chrystusa eucharystycznego chorym w każdą niedzielę i uroczystości. Impulsem dla pogłębionej troski o chorych było niewątpliwie przyjęcie przez biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego – zaraz po zakończeniu II wojny światowej – usuniętej ze Lwowa redakcji miesięcznika „Apostolstwo Chorych”, który nieprzerwanie służy doświadczonym cierpieniem w całej Polsce. Ponadto, zakończony w 1975 roku I Synod Diecezji Katowickiej, w dokumencie pt. „Duszpasterstwo chorych”, zalecił m.in. okresowe celebrowanie Mszy św. w domu chorego, troskę o ludzi dotkniętych niepełnosprawnością oraz organizowanie parafialnego dnia chorego. Wręcz niemożliwe do opisania jest dobro uczynione chorym przez osoby życia konsekrowanego, zwłaszcza przez siostry zakonne różnych zgromadzeń, a także przez pielęgniarki, które – kierując się motywacją religijną – trwają w służbie chorym.    

W dziękczynienie za 90 lat katowickiego Kościoła zamierzamy wpisać archidiecezjalną pielgrzymkę chorych, niepełnosprawnych, ich rodzin oraz wszystkich chętnych do Lourdes. Mamy nadzieję, że będą w niej uczestniczyć nie tylko pątnicy doświadczeni cierpieniem i przeciwnościami wieku, ale także ich rodziny, najbliżsi, dobroczyńcy i opiekunowie. W Lourdes będziemy prosili Matkę Bożą o łaskę powrotu do zdrowia, o męstwo w przeciwnościach, a także o mądrość serca, dzięki której cierpienie staje się świadectwem jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i narzędziem ewangelizacji. Szczegóły związane z organizacją pielgrzymki przekazano już do parafii.

3. Proszę Was o ofiarowanie waszego cierpienia w intencji duchowieństwa i wiernych świeckich naszej archidiecezji, a także w intencji trwającego II Synodu Kościoła katowickiego. Bądźcie apostołami naszego Zbawiciela! Papież Franciszek we wspomnianym orędziu na XXIII Światowy Dzień Chorego podkreślił, że mądrością serca jest również „wyjście poza siebie ku bratu”. Nieraz zapominamy o szczególnej wartości czasu spędzonego przy łóżku chorego, ponieważ nęka nas pośpiech oraz szaleństwo działania; zapominamy o bezinteresowności, o trosce wobec drugiego. Ojciec święty uważa, że za tą postawą często kryje się letnia wiara. Prośmy więc naszego Pana, „męża boleści, oswojonego z cierpieniem” (por. Iz 53,3) o serca wrażliwe. Nie żałujmy czasu nieuleczalnie chorym. Odwiedziny chorego w domu lub w szpitalu oraz modlitewne wsparcie są dowodem na istnienie ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności.

Na owocne przeżywanie Światowego Dnia Chorego wszystkim Wam z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama