107,6 FM

Co ich powstrzymało?

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.


J 7,1-2.10.25-30 

Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. 

A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. 

Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”. 

A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”. 

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. 


Splatanie się ludzkiej wolnej woli z wyrokami Opatrzności jest tajemnicą. Z jednej strony Żydzi chcieli zabić Jezusa, z drugiej „nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła”. Dlaczego nie zabili Go od razu? Co ich powstrzymało? Oczywiście możemy upatrywać tu bardzo różnych czynników, może było za dużo ludzi, może zabrakło jakiegoś prowodyra? Nie wiadomo. W jakiś sobie tylko wiadomy sposób Bóg odłożył egzekucję na czas, w którym to ludzkie złe działanie zostało do Jezusa dopuszczone. Wynika z tego pewna pocieszająca myśl – nie zdarzy się nic, czego by Bóg nie dopuścił, a skoro coś dopuszcza, musi z tego wyniknąć jakieś dobro. Tak jak ze śmierci Jezusa wyniknęło zbawienie świata. W tym kontekście patrzę też na krew przelewaną przez chrześcijan, zabijanych przez terrorystów Państwa Islamskiego. Krew chrześcijan zabitych w Cesarstwie Rzymskim ostatecznie uczyniła je państwem chrześcijańskim.
Może więc krew obecnych męczenników będzie początkiem wielkiego nawrócenia muzułmanów. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..