107,6 FM

Nieważne, ile czekałem, ważne, czy czekam

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Mt 25,10

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.


Wszystkie panny oczekiwały na Pana młodego. Wszystkie miały szczere pragnienie spotkania. Jednak część z nich nie była gotowa na długie czekanie. Odeszły więc po oliwę z intencją szybkiego powrotu, ale Pan już na nie nie czekał. Przegapiły moment. Nie będzie drugiej szansy. Czemu Pan nie zapytał, jak długo czekały? Przecież ostatnia z nich dopiero co odeszła. To się nie liczy? Tyle czasu czekania nie ma znaczenia? Czego uczy nas ta przypowieść? Pokazuje nam, że gotowość na przyjście Pana powinna być pewnym sposobem naszej egzystencji, że nie powinniśmy nigdy tak naprawdę odchodzić. Nie chodzi o to, ile czekałem, a ile nie. Chodzi o to, czy teraz czekam. Właśnie to „teraz” jest tu kluczem. Jeśli zdarzy się nam grzech, upadek, trzeba jak najszybciej pójść do spowiedzi i być gotowym na spotkanie Pana. Trzeba trwać w gotowości tak, bym właśnie „teraz” był gotowy. A dbanie o tę gotowość na teraz okaże się ostatecznie trwaniem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter