107,6 FM

Lublin protestuje. Chodzi o 1 mld zł

Uniwersytet Warszawski otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 1 mld złotych. To wyjątkowe wyróżnienie, gdyż inne uczelnie nie mogą ubiegać się o podobną pomoc. W związku z tym lubelskie władze miejskie wystosowały list protestacyjny w tej sprawie skierowany do parlamentarzystów ziemi lubelskiej. Poniżej jego treść.

Szanowni Państwo, Posłowie i Senatorowie Ziemi Lubelskiej,

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję Rady Ministrów o ustanowieniu wieloletniego programu dla Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2016-2025 i przekazaniu na ten cel z budżetu państwa blisko 1 mld zł.

Lublin, jako miasto o silnych tradycjach akademickich, w pełni popiera wspieranie uczelni w tworzeniu odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych oraz podejmowania innowacyjnych programów. Niemniej jednak nasz sprzeciw budzi fakt faworyzowania tylko jednej uczelni bez jednoczesnego zagwarantowania możliwości aplikowania o podobne wsparcie innym ośrodkom akademickim. Dziś trudno sobie wyobrazić Lublin bez wymiaru akademickiego.

Co czwarty mieszkaniec miasta jest studentem, uniwersytety są jednymi z największych pracodawców. Obecność studentów i naukowców ma wpływ niemal na każdy aspekt życia Lublina. Strategicznym celem naszego miasta jest przyciąganie coraz większej rzeszy studentów i stworzenie dla nich oferty samorealizacji. Między innymi temu służą innowacyjne programy wdrażane dzięki nowoczesnym ośrodkom prowadzącym badania naukowe, a także sieciowanie współpracy międzysektorowej. Lublin już dziś może poszczycić się nowościami technologicznymi, w tym stworzonym dzięki współpracy biznesu i nauki elektrycznym autobusem napędzanym bateriami litowo-jonowymi. Kształcąc blisko 6 tys. studentów z ponad 70 krajów świata jesteśmy w czołówce pod względem umiędzynarodowienia polskich uczelni, zajmując pod tym względem II miejsce w kraju, za Warszawą.

Jesteśmy liderem w kontaktach ze Wschodem. Dzięki uczelniom kontakty te przybierają praktyczny wymiar, co jest istotne dla polskiej polityki zagranicznej. Wszystko to świadczy o sile i potencjale lubelskiego środowiska naukowego, którego rozwój jest uzależniony m.in. od dostępności środków i wsparcia ze strony instytucji centralnych. Poprzez poczynione w ostatnich latach inwestycje Lublin dołączył do grona najszybciej rozwijających się polskich miast. Liczymy na Państwa zaangażowanie i życzliwe wsparcie w celu przyjęcia przez Rząd wieloletniego programu dla uczelni Lublina, podobnego do programu warszawskiego.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk

Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Uniwersytet Warszawski oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obie instytucje zobowiązały się do udzielenia odpowiedzi. Po ich uzyskaniu opublikujemy je na naszej stronie.

Nasz komentarz: Niepokojące milczenie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama