107,6 FM

Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt proaborcyjny

Nowoczesna złożyła w czwartek w Sejmie proaborcyjny projekt ustawy "o świadomej prokreacji".

Projekt został opracowany przez zespół pod kierownictwem Joanny Schmidt, jednej z posłanek, która... w geście protestu po ubiegłotygodniowych głosowaniach postanowiła zawiesić swe członkostwo w klubie Nowoczesnej; Schmidt została przedstawicielką wnioskodawców.

Projekt Nowoczesnej poszerza katalog sytuacji, w których może nastąpić przerwanie ciąży - pozwala dokonać aborcji na żądanie kobiety po złożeniu przez nią żądania na piśmie i odbyciu konsultacji, której celem byłoby uzyskanie informacji dot. skutków przerwania ciąży.

Aborcja byłaby dopuszczalna do 12. tygodnia ciąży i dla kobiet pełnoletnich; kobiety poniżej 18. roku życia mogłyby ją wykonać za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Projekt Nowoczesnej ma również uregulować przepisy dotyczące pochówku obumarłego płodu. Ponadto, rozszerza zakres nauczania oraz wprowadza obowiązek odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie od pierwszych lat nauki w szkole podstawowej (dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich).

Projekt ustawy o świadomej prokreacji przewiduje szerszy dostęp do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone droga płciową.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama