107,6 FM

Abp Skworc: Jeśli wierzymy w Boga, to musimy szanować środowisko

Jeśli wierzymy w Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi, to musimy również szanować środowisko i drugiego człowieka, któremu nie możemy w żaden sposób szkodzić - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach.

Abp Skworc zaznaczył, że w związku z zaplanowaną na grudzień sesją Konferencji stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24, do Katowic przyjedzie około 30-40 tys. ludzi z całego świata. "Chcemy przybliżyć uczestnikom szczytu klimatycznego naukę Kościoła na temat stworzenia, o ekologii. W związku z tym przewidziane są sympozja naukowe, które będą o tym mówiły. Chcemy przede wszystkim przybliżyć naukę Ojca Świętego, (encyklikę) "Laudato Si'", ale też naukę polskich biskupów na temat ochrony stworzenia" - zapowiedział.

Hierarcha przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polski wydała list pasterski o ekologii z okazji wspomnienia św. Franciszka. "Ja, jako biskup tego Kościoła, gdzie odbędzie się ta konferencja, również przygotowałem list na temat ochrony środowiska. Mam nadzieje, że ten list, przetłumaczony na język angielski, będzie dostępny dla tych, którzy tym językiem się posługują i będą obecni na konferencji (klimatycznej), żeby mieli świadomość, że Kościół ma wiele do powiedzenia w przestrzeni troski o środowisko naturalne. Bo jeśli wierzymy i wyznajemy Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi, to również szanujemy stworzenie" - podkreślił abp Skworc.

Poinformował, że Kościół katolicki, we współpracy z Kościołami protestanckimi oraz wspólnotami żydowską i muzułmańską, przygotuje z tej okazji wspólny informator przeznaczony dla gości konferencji. Ponadto w czasie trwania szczytu w centrum Katowic wyznaczone zostaną kościoły stacyjne, gdzie odbywać się będą Msze św. i nabożeństwa w różnych językach. Archidiecezja katowicka wydała też "Brewiarz ekologa", autorstwa pracownika watykańskiej Kongregacji ds. Świętych ks. Zdzisława Kijasa, zawierający przypomnienie nauki Kościoła katolickiego o przyrodzie i modlitwy związane z ochroną środowiska.

"Wiemy, jak trudno, żeby ludzie się porozumieli, dlatego już dzisiaj otaczamy konferencję klimatyczną modlitwą. Wiemy, że Duch Święty jest duchem jedności, dlatego chcemy Go prosić, żeby dał uczestnikom szczytu klimatycznego ducha jedności i porozumienia. (...) Zachęcam, żeby się włączyć do tej modlitwy w intencji szczytu klimatycznego, korzystając np. z Brewiarza ekologa" - zaapelował abp Skworc.

Przypomniał, że w ramach szczytu klimatycznego odbędzie się w Katowicach ekumeniczne nabożeństwo w intencji ochrony stworzenia z udziałem przedstawicieli wielu Kościołów. "W 2015 r. biskupi metropolii katowickiej, w granicach województwa śląskiego, wspólnie wystąpili w obronie tej przestrzeni środowiska, która dziś jest najbardziej zagrożona - a to jest powietrze. Statystyki europejskie mówią, że mamy w Europie 50 miast najbardziej zagrożonych, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, a 33 miasta to są miasta w Polsce. Wiele tych miast (jest) na górnym Śląsku (...). To są bardzo poważne problemy, trzeba budzić sumienia, trzeba pracować nad pewną świadomością, żebyśmy, wyznając Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi, żebyśmy też szanowali stworzenie i drugiego człowieka - naszego bliźniego - któremu nie możemy w żaden sposób szkodzić" - podkreślił abp Skworc.

Hierarcha przypomniał, że w Kościele w Polsce realizowany jest obecnie dwuletni program duszpasterski zatytułowany "Duch, który umacnia miłość", który został podzielony na dwa etapy. Hasło na kończący się rok 2018 brzmi: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", a od pierwszej niedzieli Adwentu zainaugurowany zostanie nowy program pt. "W mocy Bożego Ducha". "Próbowaliśmy sobie uświadomić, że każdy chrześcijanin jest napełniony Duchem Świętym poprzez sakrament chrztu świętego, sakrament bierzmowania, udział w Eucharystii, a także poprzez spotkanie ze Słowem Bożym - to są te źródła naszego napełniania Duchem Świętym" - stwierdził.

Abp Skworc wyjaśnił, że nadchodzący rok duszpasterski ma być skoncentrowany na "misji ochrzczonych i bierzmowanych". "Każdy chrześcijan ma misję do spełnienia (...). Musi mieć świadomość tej misji Kościoła, ale także własnej, indywidualnej misji we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, a także całego społeczeństwa" - ocenił. Zdaniem abp. Skworca, chrześcijanin może działać i angażować się społecznie dzięki Duchowi Świętemu, który udziela mu swoich darów. Zaznaczył, że charyzmaty Ducha Świętego "są dane dla dobra Kościoła, a nie po to, żeby karmić indywidualny egoizm". "To pragniemy w tym programie duszpasterskim uświadamiać i przypominać" - stwierdził.

Podkreślił, że program ma być pomocą duszpasterską dla diecezji i parafii w Polsce, ma inspirować i mobilizować. Poinformował, że w 2017 r. nakład programu duszpasterskiego, który otrzymały wszystkie parafie i wspólnoty w Polsce, wyniósł ok. 12 tys. egzemplarzy.

Konsultor komisji duszpasterstwa ks. Roman Chromy poinformował, że całość programu została podzielona na 5 zeszytów tematycznych. Zeszyt pierwszy - teologiczno-pastoralny - zawiera teoretyczne założenia "teologii Ducha Świętego". Drugi zeszyt - homiletyczny - zawiera refleksje i myśli, które mogą być pomocne dla księży przy przygotowywaniu homilii. "Wielu księży chwali sobie te materiały. Sam widziałem je w parafiach w naszej diecezji w konfesjonale - to dobry znak" - ocenił ks. Chromy.

Trzeci zeszyt - katechetyczny - zawiera pomoce do katechezy parafialnej. Jak wyjaśnił, nie jest on przeznaczony jedynie dla księży, lecz także dla osób świeckich - animatorów i liderów wspólnot i ruchów. "Proponujemy blok katechez dla członków parafialnych rad duszpasterskich i drugi, dla rodziców kandydatów do bierzmowania. Trzeci blok katechez to są katechezy dla dorosłych. Można je wykorzystać przy formacji dorosłych chrześcijan, chociażby w ramach ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających przy parafiach" - powiedział.

Zeszyt liturgiczny jest propozycją gotowych konspektów nabożeństw, a ostatni zeszyt - maryjny - zawiera propozycje homilii na uroczystości maryjne, konferencje o Matce Bożej oparte na wybranych artykułach Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także 5 nabożeństw w nowej formule tzw. maryjnej celebracji Słowa Bożego, które można wykorzystać przy okazji świąt maryjnych lub nabożeństw majowych i różańcowych.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama