107,6 FM

Patronka życia poczętego

Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.

12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana była w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego z prośbą o wybudowanie świątyni. 

Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Indianin poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza, na którym rosły przepiękne kwiaty. Juan nazbierał kwiatów, które następnie owinął płaszczem. Gdy rozwinął płaszcz w obecności biskupa widniał na nim przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


 

Już w 1531 roku podjęto decyzję o wybudowaniu kościoła, do którego przeniesiono wizerunek Matki Bożej. Obecnie Obraz znajduje się w nowej bazylice, wybudowanej w 1976 r., gdyż poprzednia uległa uszkodzeniu podczas trzęsienia ziemi. Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe jest patronką Meksyku. 

3 maja 1953 roku ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce. Polacy czczą Matkę Bożą z Guadalupe jako Patronkę Życia Poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym.

« 1 »
 • Gość
  12.12.2018 16:09
  DO NASZEJ PANI Z GUADALUPE Jan Paweł II - 1979r.

  Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia. Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza. Chcemy być całkowicie Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: z miłością zawsze prowadź nas za rękę. Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom. Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych. Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy. Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych Sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi. Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy, które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  Litania do Matki Bożej z Guadalupe
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas.
  Boże Ojcze Stwórco niebieski , przez którego żyjemy, zmiłuj się nad nami.
  Synu, dziedzicu wszystkiego na Niebie i na ziemi, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, źródło miłości zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.
  Maryjo z Guadalupe,
  módl się za nami.
  Święta Maryjo, Matko Ameryki,
  Święta Maryjo, Gwiazda Nowej Ewangelizacji,
  Święta Maryjo, Dziewico Najczystsza,
  Święta Maryjo, Matko Boga prawdziwego,
  Święta Maryjo, Matko godna czci wszelakiej,
  Święta Maryjo, Matko miłosierna,
  Święta Maryjo, Matko tych, którzy cię kochają i mają zaufanie do Ciebie,
  Święta Maryjo, Matko tych, którzy wołają do Ciebie i szukają u Ciebie pomocy,
  Święta Maryjo, Matko, która leczysz wszystkie nasze bóle, nieszczęść, i smutki,
  Święta Maryjo, Matko, lekarstwo na nasze cierpienia,
  Święta Maryjo, Matko, podtrzymująca nas swoim spojrzeniem pełnym współczucia i miłosierdzia,
  Święta Maryjo, Matko, ukazująca nam swoją pomoc, miłość i współczucie,
  Święta Maryjo, Matko, opiekunko prostych i pokornych,
  Święta Maryjo, Matko, Pełna łaski dla tych którzy jej wiernie służą,
  Święta Maryjo, Matko, zapewniająca ochronę wszystkim którzy się do Ciebie udają,
  Święta Maryjo, Matko, biorąca nas w swoje objęcia,
  Święta Maryjo, Źródło naszej radości,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
  abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się

  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś swoje Miłosierdzie, powierzył Matce Bożej z Guadalupe , za wstawiennictwem Matki Twojego Syna, Matki Miłości Miłosiernej rozpal nasze serca, abyśmy byli wiernymi głosicielami i narzędziami tego Miłosierdzia Bożego dla świata. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
  Amen.

  Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie. Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych, czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga. Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością, pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice. Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy jakichkolwiek cierpień. Tyś, nasze zdrowie i życie, Ty która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu. Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej. Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.


  doceń 0
 • Gość
  12.12.2018 16:14
  Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji

  Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa
  Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie! Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
  za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
  przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.
  Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

  O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!
  doceń 0
 • Gość
  12.12.2018 16:17
  Koronka do Matki Bożej z Guadalupe

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na krzyżyku: Nasza Pani z Guadalupe, Różo Mistyczna, bądź pośredniczką Naszego Świętego Kościoła, chroń głowę Kościoła, pomóż wszystkim tym, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś Maryją, zawsze dziewicą i Matką Boga Prawdziwego, zyskaj dla nas od Najświętszego Syna łaskę wiary oraz słodką nadzieję w środku goryczy życia, palącą jałmużnę oraz najlepszy dar ostatecznej wytrwałości. Amen.

  Ojcze nasz…

  (4 razy) Zdrowaś Maryjo…, poprzez jej czterokrotne objawienie się Świętemu Juanowi Diego.

  Chwała Ojcu…

  Pierwsze Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe objawiła się świętemu Juanowi Diego. Nasza Pani błaga o świątynię w jej imieniu.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą dziewicą, Maryjo, Matko Boga prawdziwego i Matko wszystkich ludzi. Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, którymi obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Drugie Objawienie: Nasza Pani obdarowała świętego Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu biskupa.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowa I moja matka, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa, upadł znieważony i bronił się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić Twoją misję. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś świętemu Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Trzecie Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe obiecuje zesłać znak świętemu Juanowi Diego dla biskupa.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowo I matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: “Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.”

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Czwarte Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe spełnia obietnicę ukazując się na tilmie świętego Juana Diego.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: „ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Modlitwa zamykająca: Pamiętaj, najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, która objawiłaś swoją niebiańskość na górze Tepeyac, pokazała w nim litość i troskę wobec tych, którzy się do niej uciekają, którzy ją kochają i jej ufają, szukają pomocy i wzywają je, kiedy są potrzebie, słucha naszych próśb, ociera łzy i daje nam pocieszenie i ulgę. Tą ufnością ożywieni przychodzi przez jej sierpniowe oblicze, pewni, iż spełni ona obietnice i będzie miłosierna dla nas. Pełni nadziei, oddajemy jej opiece, by nic nas nie udręczyło.Ty, która chciałaś pozostać z nami w Twym świętym wizerunku,Ty któraś jest naszą Matką, naszym zdrowiem i naszym życiem. O Maryjo, Matko Boga, usłysz nasze prośby i miej dla nas miłosierdzie. Amen.

  Modlitwa do naszej Pani z Guadalupe: Nasza Pani z Guadalupe, moja Matko, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, weź nasze modlitwy, prośby i nadzieje i przedstaw je w moim imieniu Jezusowi. Pamiętając o miłości podaj w dłonie Jezusowi, On nie odrzuci tego, co trzymają, nawet jeśli otrzymałaś to ode mnie. Amen.


  Koronka do Najświętszej Maryi Panny naszej Pani z Guadalupe

  Conchiglio, to ja, Maryja… jestem twoją Matką i pragnę uczynić dar dzieciom dobrej woli. Jest to dar, ponieważ z modlitwy zawsze wypływają dary, przede wszystkim duchowe, albowiem kiedy człowiek ewoluuje duchowo, w konsekwencji są mu dane wszystkie pozostałe dary. Pragnę, aby ludzie odmawiali z miłością niewiele słów, lecz wymawianych z przekonaniem i miłością:

  Koronkę odmawia się na Różańcu.

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na początku:

  Wierzę w Boga…

  Ojcze nasz…

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Na dużych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zmiażdż głowę Szatanowi i zbaw swój lud.

  Na 10 małych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zgromadź swe dzieci pod twym Gwiaździstym Płaszczem.

  Na zakończenie:

  Pozwólcie mi wpływać na wasze serce,
  jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe,
  która poprzez swojego syna Juana Diego
  ukazała swój Wizerunek światu.
  Ja ochronię i uratuję świat od szatana we własnej osobie,
  który,upokorzony, zniknie w największej głębi piekła.
  Ja was doprowadzę do ostatecznego zwycięstwa
  i z moim Świętym Wizerunkiem dotrę do całego świata.
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama