107,6 FM

Okoński: Będą zmiany prawne zwiększające cyberbezpieczeństwo kraju

Wprowadzenie standardów dot. działania państwa w obliczu cyberataków będą prawdopodobnie wymagały zmian prawnych; w grę wchodzi m.in. Prawo zamówień publicznych i Prawo telekomunikacyjne - poinformował PAP pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Karol Okoński.

Jak powiedział, zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortu cyfryzacji, ABW, NASK i Instytutu Łączności, prowadzi w tej chwili analizy ryzyka i prace nad standardami bezpieczeństwa dotyczącymi infrastruktury krytycznej w państwie. W ich wyniku planowane jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą spełnić standardy związane z przeciwdziałaniem skutkom cyberataków i ciągłością działania operatorów usług kluczowych.

"Dotyczy to nie tylko wprowadzenia konkretnych wymagań co do - w skrajnym wariancie - wykorzystywania urządzeń pewnych firm, jak w wypadku Huawei. Przy czym nie chodzi tu tylko o te firmę. Myślimy o wprowadzeniu obowiązku takiego projektowania sieci, by wprowadzić elementy odpowiedniego zabezpieczenia. Chodzi o to, by w razie zakłóceń działania w pewnych częściach sieci, w których wykorzystywana jest infrastruktura i oprogramowanie jednego dostawcy, można się było przełączyć na sprzęt i oprogramowanie innego dostawcy. Mówimy tu zarówno o budowie technicznej sieci, jak i organizacji i zasadach współdziałania poszczególnych operatorów" - powiedział Okoński. Dodał, że w obecnym stanie prawnym resort cyfryzacji może działać tylko na poziomie rekomendacji, które nie mają mocy wiążącej.

"W tej sytuacji spodziewamy się, że będziemy musieli stworzyć bazę prawną dla tych rekomendacji. Albo na poziomie ustawy, albo na poziomie rozporządzeń do ustawy, bądź ewentualnie w warunkach dystrybucji częstotliwości" - mówił. Jak dodał, w grę wchodzą zmiany m.in. w Prawie telekomunikacyjnym, Prawie zamówień publicznych oraz ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

"Wkrótce planujemy poszerzyć nasz krąg konsultacyjny proponowanych zmian. Do końca czerwca chcemy przedstawić nasze propozycje w Polsce i zakomunikować też naszą decyzję Komisji Europejskiej. KE w tej chwili zbiera od wszystkich państw członkowskich ich oceny ryzyka i proponowane działania, po to, by zapobiec istotnym różnicom w ocenach i działaniach" - powiedział.

Jak dodał, propozycje przedstawione KE na przełomie czerwca i lipca będą wdrażane stopniowo.

"Na przełomie września i października jest przewidziana druga runda konsultacji z KE. Z niej mogą wyniknąć pewne doszczegółowienia i nowe mechanizmy, proponowane na poziomie europejskim, które będziemy mogli wykorzystać. Ale nie możemy sobie pozwolić na bezczynne czekanie do tego czasu" - dodał.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy