107,6 FM

Papież: Duch Święty rozpala serca i oświeca drogę

„Duch Święty poprzez swoją czynną obecność nie tylko pociesza, ale przemienia serca, otwiera je na prawdę i miłość” – to słowa Papieża z rozważania przed modlitwą Regina Coeli. Wskazał w nim na podwójne przesłanie dzisiejszej Ewangelii (J 14, 15-21): przestrzeganie przykazań i obietnicę Ducha Świętego.

Franciszek zaznaczył, że Jezus wiąże miłość z konkretnym sposobem życia. Nie wyczerpuje się ona w pragnieniu bycia blisko Niego albo w uczuciu. Wymaga gotowości pójścia Jego drogą, czyli pełnienia woli Ojca.

„A to streszcza się w przykazaniu wzajemnej miłości, pierwszej miłości zrealizowanej przez samego Jezusa: «abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem» (J 13, 34). Nie powiedział: «Miłujcie mnie, tak jak ja was umiłowałem», ale «miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem» - podkreślił Papież. - On nas miłuje, nie żądając od nas wzajemności. To jest darmowa miłość Jezusa, która nigdy nie żąda wzajemności. I pragnie, aby ta Jego bezinteresowna miłość stała się konkretną formą życia wśród nas: taka jest Jego wola.“

Tym, kto uzdalnia do miłości na miarę Jezusa – podkreślił Franciszek, jest Duch Święty Pocieszyciel. Jest nazywany również Wspomożycielem i Obrońcą. To On będzie kontynuował dzieło Jezusa, obdarzy zrozumieniem oraz odwagą. Duch Święty prowadzi, oświeca oraz umacnia uczniów, aby każdy mógł nawet poprzez przeciwności i trudności trzymać się drogi Ewangelii. On sprawia, że pomimo naszych słabości i upadków żyjemy według słów Jezusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (w. 15).

„Słowo Boże jest nam dane jako słowo życia, które przemienia serce, życie, które odnawia, które nie sądzi, aby potępiać, ale uzdrawia i jego celem jest przebaczenie. Miłosierdzie Boga jest właśnie takie. Słowo pozostaje światłem dla naszych kroków. I to wszystko jest dziełem Ducha Świętego! - podkreślił Franciszek. - On jest Darem Boga, sam jest Bogiem, który pomaga nam być osobami wolnymi, osobami, którzy pragną i potrafią miłować, osobami, które zrozumiały, że życie jest misją, aby głosić cuda, jakich Pan dokonuje w tych, którzy Mu ufają.“

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy