107,6 FM

Tych 10 wskazówek pomogło Polakom pokonać nienawiść - podporę komunizmu

Najpierw 9 lat Wielkiej Nowenny umocniło wiarę i odnowiło moralność i w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa, pomimo ateistycznego systemu, Polacy weszli jako naród wierzących. Potem był czas na kolejny krok.

Ksiądz Stefan Wyszyński już w okresie międzywojennym pisał, iż w niedalekiej przyszłości dojdzie do zderzenia dwóch wielkich sił: nienawiści, uobecnionej w komunizmie, i siły miłości, którą jest chrześcijaństwo. Po uroczystym wejściu w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w naszym kraju, stworzył program oparty na dwóch podstawowych przykazaniach – miłości Boga i miłości bliźniego. Zawierał się w 10 głównych punktach, które również dziś nie tracą nic ze swej aktualności i skuteczności:

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdy wyrządzone słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jak byś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Miłość Boga odnawiająca człowieka i jego miłość do drugiego, a w konsekwencji całe życie rodzinne, zawodowe, społeczne, narodowe − to była chrześcijańska odpowiedź na nienawiść, na której oparto system komunistyczny głoszący walkę klas - pisze Ewa K. Czaczkowska na łamach dodatku specjalnego poświęconego prymasowi Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu. Chcesz wiedzieć więcej - pobierz DARMOWE e-wydanie - i przeczytaj cały tekst.

Darmowe wydanie o prymasie Wyszyńśkim

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama