107,6 FM

S. Helen Alford: Większość ludzi nie wie, co robi Kościół

„Tym, co każdy z nas może zrobić w obecnym czasie, gdy doświadczamy skutków pandemii i kryzysu finansowego, jest prowadzenie etycznego, to znaczy dobrego życia” – uważa s. Helen Alford. 4 września Franciszek mianował dominikankę członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. To watykański think tank, którego zadaniem jest prowadzenie dialogu Kościoła ze światem naukowym.

Zagadnienia, które Ojciec Święty postawił przed grupą naukowców, to m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zrestrukturyzować gospodarkę po pandemii i jak rozwiązać takie problemy jak:niesprawiedliwość społeczna, wykluczenie i brak odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zdaniem siostry Helen Alford należy rozpocząć od etyki. Będzie to temat, którym Papieska Akademia Nauk Społecznych zajmie się już w połowie października, podczas zgromadzenia, w trakcie którego naukowcy z całego świata będą zastanawiać się nad ożywieniem gospodarczym w okresie postpandemicznym. „Wierzę, że będę w stanie wnieść istotny wkład w te rozważania, także dzięki cennej tradycji intelektualnej zakonu dominikańskiego” – powiedziała s. Helen Alfrod.

Zdaniem dominikanki do naprawy świata ekonomii po pandemii konieczna jest wizja gospodarki zgodnej z ludzkimi celami. „W tej kwestii poczyniliśmy postępy. Świadczy o tym powszechna społeczna odpowiedzialność biznesu. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze uwzględniały aspekty społeczne, czyli równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, aby widziały pracowników nie tylko jako trybiki w wielkiej maszynie do zarabiania, ale także jako członków rodziny. Nauka społeczna Kościoła jest przekonana, że człowiek może być umieszczony w centrum, nawet jeśli czasami wydaje się to celem nieosiągalnym” – wyjaśnia siostra Alford.

Bardzo ważnym zadaniem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych jest także informowanie członków Kościoła i szerszej opinii publicznej o działaniach tej wspólnoty na całym świecie. „To bardzo pomogłoby tym wszystkim kościelnym inicjatywom, które pozostają nieznane, a przez to mniej efektywne” – mówi s. Helen Alford.

„Myślę, że bardzo praktyczną rzeczą mogłoby być publikowanie większej ilości danych na temat Kościoła katolickiego. Papieska Akademia Nauk Społecznych ma kompetencje, aby być liderem w tej dziedzinie. To ważne, bo większość ludzi nie wie, co Kościół robi. Nie mają pojęcia o skali działań podejmowanych w celu opieki nad osobami chorymi na AIDS. Nie wiedzą, co robi, aby przeciwstawić się handlowi ludźmi, ani o ogromnym wypływie, jaki ma na całe społeczeństwa poprzez edukację. W wielu krajach, gdzie członkowie Kościoła stanowią mniejszość, i tak ma on potężny wpływ właśnie przez szkolnictwo – wyjaśnia s. Helen Alford. – Podobnie jest z opieką zdrowotną. Ludzie nie mają pojęcia o roli Kościoła w tej dziedzinie. Wobec tego uważam, że powinniśmy zacząć publikować jak najwięcej danych na ten temat. Myślę, że będzie to bardzo pomocne dla ludzi, aby zrozumieli, co dzieje się dziś w świecie i co robi Kościół."

Siostra Helen Alford zajmuje się ekonomią i etyką oraz ich wzajemnymi relacjami. Obecnie jest prorektorem Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie (Angelicum). Jest także konsultantką Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju oraz autorką licznych publikacji z zakresu teorii zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie Papieska Akademia Nauk Społecznych liczy 23 członków, z możliwością rozszerzenia do 40.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama