107,6 FM

USA: Dwie trzecie młodych dorosłych niewiele wie o Holokauście

Niemal dwie trzecie tzw. młodych dorosłych obywateli USA nie wie, że 6 mln Żydów zostało zamordowanych w czasie Holokaustu, a ponad 10 procent uważa, że to Żydzi są jego autorami.

Wynika to z sondażu wykonanego na zlecenie Konferencji na temat żydowskich roszczeń materialnych przeciwko Niemcom (tzw. Claims Conference).

Niemal połowa (48 proc.) Amerykanów w wieku 18-39 lat nie potrafi wymienić ani jednego obozu koncentracyjnego lub getta z czasów II wojny światowej. Prawie jedna czwarta (23 proc.) uważa, że Holokaust jest mitem albo że został wyolbrzymiony, albo też nie ma co do tego pewności.

Co ósmy (12 proc.) młody dorosły Amerykanin w ogóle nigdy nie słyszał o Holokauście lub tego nie pamięta.

Wyniki sondażu są „zarówno szokujące, jak i smutne”, powiedział Gideon Taylor, przewodniczący Claims Conference. Tym bardziej więc konieczne jest, by ludzie, którzy przeżyli Holokaust i wciąż są wśród nas, opowiadali swoje historie.

- Musimy zrozumieć dlaczego nie radzimy sobie lepiej z edukowaniem młodego pokolenia o Holokauście i lekcjach z przeszłości. Powinno to posłużyć jako sygnał alarmowy dla nas wszystkich i jako mapa drogowa, według której powinni działać urzędnicy państwowi – wskazał Taylor.

Sondaż sklasyfikował stany według trzech kryteriów: czy młodzi dorośli na pewno słyszeli o Holokauście; czy mogą wymienić jakiś obóz koncentracyjny, obóz zagłady lub getto; czy wiedzą o 6 mln zabitych Żydów. Kryteria te spełniło 42 proc. ankietowanych w stanie Wisconsin, 37 proc. w Minnesocie i 35 proc. Massachusetts, wobec 20 proc. na Florydzie, 18 proc. w Mississippi i 17 proc. w Arkansas.

W skali całego kraju 63 proc. respondentów nie wiedziało, że w czasie Holokaustu zginęło 6 mln Żydów - 36 proc. myślało, że były to 2 mln lub mniej. Średnio 11 proc. ankietowanych było zdania, że to Żydzi spowodowali Holokaust – najwięcej w stanach: Nowy Jork (19 proc.), Luizjana, Tennessee i Montana (16 proc.). 44 proc. młodych dorosłych Amerykanów potrafiło wymienić obóz Auschwitz-Birkenau, ale tylko 3 proc. znało obóz Bergen-Belsen. W stanie Teksas aż 60 proc. młodych dorosłych nie umiało wymienić żadnego obozu ani getta.

Jednocześnie niemal dwie trzecie (64 proc.) respondentów uznało, że szkolna edukacja o Holokauście powinna być obowiązkowa. A co siódmy stwierdził, że posiadanie poglądów neonazistowskich jest niedopuszczalne.

Claims Conference, której misją jest „oddanie sprawiedliwości ofiarom Holokaustu”, utworzyła zespół zadaniowy do monitorowania sondażu. W jego skład wchodzą osoby, które przeżyły Holokaust, historycy i eksperci z Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie i z Muzeum Holokaustu w USA.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama