107,6 FM

Bp Roman Pindel w bielskiej katedrze o bohaterach Polski 2020 roku

- Pewnie dziś bardziej stosowne byłoby nie szukać pomników i grobów, ale spotkać i wesprzeć dzisiejszych bohaterów, którzy toczą wyczerpującą walkę z koronawirusem, bardzo często ponad siły, jak na najbardziej morderczym froncie - mówił dziś bp Roman Pindel w bielskiej katedrze św. Mikołaja.

Biskup Roman Pindel przewodniczył dziś w bielskiej katedrze św. Mikołaja Mszy Świętej w intencji ojczyzny, z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród modlących się byli m.in. przedstawiciele władz Bielska-Białej - prezydent Jarosław Klimaszewski oraz wiceprzewodniczący bielskiej rady mejskiej Piotr Ryszka. Wraz z biskupem przy ołtarzu stanęli ks. proboszcz Antoni Młoczek i sekretarz biskupa ks. Piotr Góra.

Na początku Mszy św. ks. Młoczek zwrócił uwagę, że bielska katedra od sześciu wieków jest świadkiem dziejów naszej ojczyzny i miejscem, które niesie ducha wiary i nadziei. Jednocześnie zachęcił do wspólnej modlitwy o dar pokoju, zgody, wybaczenia, pojednania dla wszystkich w naszej ojczyźnie.

W homilii biskup przypomniał historyczną chwilę odzyskania niepodległości i dzieje jej świętowania przez kolejne lata, a także czas, kiedy powojenne władze zakazały obchodzenia rocznicy 11 listopada 1918 r.

Odwołując się do tradycji świętowania tak ważnych wydarzeń już w czasach starożytnych, biskup dodał, że od przeszłych pokoleń uczymy się umiłowania wspólnego dziedzictwa, szanowania zdobyczy naszych przodków, szacunku wobec kombatantów i bohaterów, ojców ojczyzny. Jak zaznaczył bp Pindel: - Równocześnie konfrontujemy się z dzisiejszymi wyzwaniami, z tym, co w roku 2020 jest największym wyzwaniem dla wszystkich: od rządzących, po samorządowców, odpowiednich służb, nauczycieli i uczniów, rodziców i osoby starsze. Widzimy dobrze, gdzie przebiega front, lokalizujemy punkty słabe, szukamy motywacji, aby pokonać ograniczenia i braki, aby poszczególni ludzie mogli przekroczyć już osłabione siły fizyczne i psychiczne - a to przede wszystkim służby medyczne i sanepid

Biskup zwrócił uwagę, że to jest tegoroczny sposób umiłowania ojczyzny: - Aby jak najmniej osób umarło, aby dzisiejsze pokolenie uczniów i studentów nie miało poważnej przerwy w zdobywaniu wiedzy. Wykładowcy akademiccy zwracają uwagę, że studenci pierwszego czy drugiego roku mają praktycznie rok stracony - nie umieją się uczyć zdalnie.

Jak podkreślił ordynariusz bielsko-żywiecki: - Pewnie dziś bardziej stosowne byłoby nie szukać pomników i grobów, ale spotkać i wesprzeć dzisiejszych bohaterów, którzy toczą wyczerpującą walkę z koronawirusem, bardzo często ponad siły, jak na najbardziej morderczym froncie. Pewnie zamiast przemarszu czy defilady wojskowej lepiej byłoby spotkać się, zatelefonować, do tych, którzy są na froncie.

Biskup wspomniał także czas swojej kwarantanny, zaznaczając, iż sam znajdował "umocnienie w wierze w potęgę ludzkiego ducha, który rozumie, co to jest dobro wspólne, co znaczy ojczyzna, nasi seniorzy, chorzy umierający".

W homilii nie zabrakło przypomnienia o heroicznej postawie opiekunów domów pomocy społecznej, a także sióstr serafitek i ich przełożonej prowincjalnej, ojców franciszkanów i terytorialsów w ośrodku dla osób starszych w Czernichowie.

Odwołując się do przeczytanego fragmentu Listu św. Pawła do Tytusa: "Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność", biskup przypomniał także postawę "szlachetnego przezwyciężenia podziałów" w 1918 r. Cieszynie, kiedy to o przyłączenie do Polski wspólnie starali się ewangelik, katolik i socjalista: - Myśleli globalnie, śląc jeszcze przed 11 listopada 1918 roku, w październiku, akces do Polski, która dopiero powstanie i gotowość podporządkowania się władzy centralnej. Działali równocześnie lokalnie, szukając porozumienia także z Czechami, później zaś stając do walki z rodzącym się dążeniem czeskich sąsiadów, by przyszła granica przebiegała pomiędzy terenami o faktycznej większości ludności narodowości polskiej lub czeskiej.

Cała homilia - w poniższym nagraniu.

Rocznica odzyskania niepodległości.
Diecezja Bielsko-Żywiecka

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy