107,6 FM

Św. Robert Bellarmin

"NAUCZYCIEL. Ile jest Darów Ducha Świętego? UCZEŃ. Siedem: mądrość, rozum, rada, moc, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. N. Ku czemu służą te dary?

"NAUCZYCIEL. Ile jest Darów Ducha Świętego? UCZEŃ. Siedem: mądrość, rozum, rada, moc, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. N. Ku czemu służą te dary? U. Ku wspieraniu cnoty, i ku posuwaniu nas na drodze Bożej. N. Wyjaśnij. U. Bojaźń Boża, wstrzymuje nas od grzechów. Pobożność, czyni nas posłusznymi Bogu. Umiejętność, uczy nas poznawać wolę Bożą. Moc, daje nam męstwo do wykonywania woli Bożej. Rada, broni nas od ułudzeń Szatana. Rozum, czyni nas zdolnymi do zatapiania się w Tajemnicach Wiary. Przez Mądrość, stajemy się doskonałymi, obracając na chwałę Bożą całe życie i wszystkie uczynki nasze: albowiem mądry zna koniec ostateczny i ku niemu we wszystkim zmierza." To wszystko, co właśnie państwo usłyszeli to jeden cały rozdział z "Katechizmu mniejszego czyli Nauki Chrześcijańskiej krótko zebranej ułożonej przez św. Roberta kardynała Bellarmina, jezuitę i biskupa. Oczywiście nasz dzisiejszy patron - jak przystało na jednego z 36 Doktorów Kościoła – popełnił w swoim życiu dzieła o wiele bardziej obszerne i teologicznie wymagające, ale to ów prosty "Katechizm", nieprzerwanie wznawiany drukiem aż 400 razy w 56 językach przez 300 lat, zapewnił mu pamięć potomnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama