107,6 FM

Zarządzanie czystością i higieną w produkcji żywności

Zadaniem wytwórców produktów spożywczych jest zapewnienie bezpiecznych warunków produkcji żywności. Z tego względu we wszystkich zakładach produkujących lub przetwarzających żywność stosuje się rozmaite rozwiązania mające na celu efektywne zarządzanie czystością i higieną. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego artykułu, w którym omawiamy najpopularniejsze systemy stosowane w dziedzinie higieny sektora spożywczego.

Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej w produkcji żywności

Zgodnie z definicją, Dobra Praktyka Higieniczna, nazywana również GHP (od ang. Good Hygiene Practic) to wszelkie działania, które muszą być podjęte, oraz warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji żywności. Stosowanie zasad GHP jest obowiązkowe i wymagane prawem. Wymogi GHP są zapisane w regulacjach prawnych: Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Obszarami GHP są między innymi lokalizacja, otoczenie i infrastruktura zakładu, surowce i materiały pomocnicze, usuwanie odpadów, mycie i dezynfekcja oraz higiena osobista pracowników.

System HACCP w sektorze spożywczym

Jednym ze standardów utworzonych w celu zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność jest HACCP, System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System). Od chwili, gdy Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej, czyli od 01.05.2004 r., system zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest obowiązkowy we wszystkich zakładach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością. Oznacza to, że każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego, musi wdrożyć w nim system HACCP. Celem takiej strategii jest zapewnienie klientom żywności bezpiecznej oraz o odpowiedniej jakości. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakładach produkujących artykuły spożywcze system HACCP zaleca stosowanie tzw. kodowania kolorystycznego. Czym jest taka metoda? O tym już poniżej.

Kodowanie kolorami w kontakcie z żywnością

System kodowania kolorami to specjalny plan pozwalający przyporządkować konkretne sprzęty czy środki czystości do poszczególnych stref w obiekcie. Dzięki temu bakterie nie są przenoszone z pomieszczenia do pomieszczenia, co chroni przed zanieczyszczeniem krzyżowym. Planowanie kolorystyczne to w pewnym sensie rodzaj uniwersalnego kodu, pozwalającego porozumiewać się pracownikom bez względu na ich pochodzenie oraz język, którym się posługują. System kodowania kolorami ma naprawdę wiele zalet. Taka procedura może służyć pracownikom jako wizualna wskazówka, którzy dzięki niej mogą oni szybciej i bez pomyłek odnaleźć potrzebne narzędzia; może także spełniać funkcję kontrolną, zapobiegając tym samym potencjalnym zagrożeniom. Doskonałym przykładem zastosowania kodowania kolorami są ręczne narzędzia utrzymania higieny, np. produkty Hillbrush (najnowszy katalog dostępny jest na stronie: https://salmonhygiene.pl/oferta/reczne-narzedzia-utrzymania-higieny-hillbrush/). Aby uniknąć nieporozumień, program kodowania kolorystycznego najlepiej uruchomić od razu dla całego zakładu.

Procesy mycia i dezynfekcji

Ważnym elementem Dobrej Praktyki Higienicznej w sektorze spożywczym są procesy mycia i dezynfekcji. Wszelkie działania ukierunkowane są na osiągnięcie jednego celu, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Nieocenioną pomocą w tym zakresie są różnorodne specjalistyczne wyposażenie do utrzymania higieny, np. włókninowe czyściwa przemysłowe, higieniczne pojemniki i kontenery, dozowniki łokciowe, stacje dozujące, dyspensery na rękawiczki jednorazowe, tablice cieni do zarządzania wizualnego i inne. Narzędzia pomocne w utrzymaniu czystości i higieny w zakładach produkujących żywność oferuje na przykład firma SALMON HYGIENE – pełną ofertę można znaleźć tutaj: https://salmonhygiene.pl/.

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama