107,6 FM

Na czym polega grzech przeciw Duchowi Świętemu?

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Łk 12,10

Łk 12, 8-12

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone.

Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Łk 12,10

 

Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Wielu z nas zastanawia się, na czym on polega. Według nauczania Kościoła grzech ten popełnia każdy, kto: zuchwale liczy na miłosierdzie Boże, rozpacza i wątpi w miłosierdzie, sprzeciwia się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrości bliźniemu łaski Bożej, ma zatwardziałe serce mimo napomnień, aż do śmierci odkłada pokutę i nawrócenie. Zdaniem teologów i spowiedników nie jest on częsty, bo jednak naturalną tendencją ludzkiego serca jest pokora i skrucha. Dopóki jest w nas poczucie ciężkości grzechu, jest też pragnienie pokuty. Tym samym nie stawiamy siebie w miejsce Boga. Jak uniknąć grzechu przeciw Duchowi Świętemu? Wyrzec się siebie – jak mówi Ewangelia, próbować kochać, modlić się i zupełnie zawierzyć się Bogu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..