107,6 FM

Fundacja św. Józefa: wsparcie dla tych, którzy pomagają

Oprócz wsparcia działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób zranionych i kuratorów, Fundacja Świętego Józefa KEP oferuje również pomoc dla osób tworzących system ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce, m.in. stypendia na podnoszenie kwalifikacji, superwizję i warsztaty.

Fundacja Świętego Józefa KEP wspiera finansowo inicjowane przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów działania w diecezjach i zakonach, zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia osób pokrzywdzonych w Kościele.

Pracującym w strukturach lokalnych osobom pracującym bezpośrednio z pokrzywdzonymi Fundacja przyznaje również granty stypendialne na podnoszenie kwalifikacji i wsparcie psychologiczne (superwizję). Cyklicznie organizowane są również szkolenia dla grup delegatów, duszpasterzy, kuratorów i koordynatorów Fundacji. W tym roku Fundacja Świętego Józefa KEP organizuje też odrębne warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym dla osób pracujących w strukturach lokalnych.

– Najbliższe takie szkolenie będzie miało miejsce w styczniu, kolejne zaplanowane jest na maj. Prowadzić je będą w Warszawie terapeuci z Pracowni Dialogu – mówi Marta Titaniec, prezes Fundacji Świętego Józefa KEP. – Delegaci, duszpasterze, kuratorzy i koordynatorzy Fundacji wykonują pracę, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga wrażliwości i kompetencji. W tej niełatwej pracy oferujemy im wsparcie – dodaje.

Działania Kościoła w Polsce w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego osób małoletnich oraz pomocy osobom pokrzywdzonym oparte są na istniejących w diecezjach i zakonach strukturach podstawowych, podlegających bezpośrednio biskupowi lub przełożonemu zakonnemu. Poziom lokalny systemu ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy zranionym w Kościele tworzą: przyjmujący zgłoszenia delegaci i delegatki ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterze osób zranionych, kuratorzy duchownych oskarżonych i skazanych oraz osoby odpowiedzialne za prewencję.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, powołana przez biskupów w październiku 2019 r., ma za zadanie pomoc osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności we wspólnocie Kościoła, a także wspieranie budowania diecezjalnych i zakonnych struktur odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wykorzystywaniu i pomoc pokrzywdzonym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama