107,6 FM

Kapelani na pierwszej linii

40 duchownych Patriarchatu Kijowskiego pełni służbę kapelanów w jednostkach walczących we Wschodniej Ukrainie.

Patriarcha Filaret (Denysenko) głowa Patriarchatu Kijowskiego, niekanonicznego ukraińskiego Kościoła prawosławnego poinformował, że w strefie działań bojowych we Wschodniej Ukrainie służy obecnie 40 kapelanów wojskowych. 15 z nich mianowanych zostało przez ukraiński Sztab Generalny.

Są przydzieleni do jednostek armii ukraińskiej, pozostali służą w batalionach ochotniczych albo oddziałach Gwardii Narodowej. Patriarcha Filaret podkreślił, że żaden z duchownych nie bierze udziału w walkach, gdyż ich zadaniem jest wyłącznie pomoc duchowa żołnierzom. Wielu z nich towarzyszy jednak swoim oddziałom także na pierwszej linii i w okopach. Wszyscy ochotniczo podjęli służbę wśród żołnierzy walczących we Wschodniej Ukrainie uznając, że w obliczu zagrożenia żołnierze szczególnie potrzebują ich wsparcia. Zajmują się także opieką duchową nad rannymi.

Zdarzało się, że towarzyszyli przy umieraniu ciężko rannych żołnierzy. Kapelani cieszą się wielkim zaufaniem żołnierzy i w ocenie ich wojskowych przełożonych mają dobry wpływ na morale wojska. Duszpasterstwo wojskowe posiada także Kościół greckokatolicki, którego duchowni, jako jedni z pierwszych poszli na front we Wschodniej Ukrainie. Zarówno parafie greckokatolickie, jak i prawosławne Patriarchatu Kijowskiego od początku konfliktu we Wschodniej Ukrainie organizują pomoc dla jednostek walczących na froncie kupując im kamizelki kuloodporne, hełmy, żywność i środki medyczne. Taką pomoc dla ukraińskiego wojska organizują również parafie rzymskokatolickie, znajdujące się w strefie konfliktu. 

Także duchowni prawosławni z Patriarchatu Moskiewskiego prowadzą działalność duszpasterską wśród ukraińskich żołnierzy, ale nie w jednostkach frontowych, lecz w garnizonach. Swoich kapelanów mają również niektóre oddziały separatystów. Są to zarówno miejscowi, wywodzący się z Donbasu, jak również prawosławni kapłani z Rosji, najczęściej zakonnicy, którzy przybyli na Ukrainę wraz z ochotnikami, wspierającymi separatystów. Ordynariat polowy w armii ukraińskiej został ustanowiony rozporządzeniem nr 677 rządu Arsenija Jaceniuka z lipca 2014 r. Kapelani służą w jednostkach sił zbrojnych, gwardii narodowej oraz wojskach ochrony pogranicza.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama