107,6 FM

Dziwne

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi
jak poganie.
 Mt 6,7

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. 


Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie... Dziwne. 
A kto mówił, żeby być na modlitwie natrętnym jak owa wdowa, która naprzykrzała się sędziemu? Czy to nie sprzeczność? Nie. Bo nie chodzi o to, by poprosić jeden raz i ani słowa więcej. Raczej o to, by nie myśleć, że skuteczność modlitwy zależy od naszej elokwencji, jakiegoś zgrabnego ułożenia prośby, od jej piękna, mądrości dobranych argumentów czy wielości wypowiedzianych słów. „Oni – poganie, mówi Jezus – myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani”. Jeśli Bóg słucha naszych próśb, to nie dlatego, że ładnie je ujęliśmy albo że nasze argumenty były przekonujące. Bardziej chodzi o to, by w modlitwie zawsze powierzać się Bogu. My czegoś pragniemy, prosimy o to, Pan Bóg zrobi, jak zechce. A my musimy być gotowi wszystko to przyjąć. Jakkolwiek by zdecydował, bo On ciągle jest naszym dobrym Ojcem. I na pewno nie pozwoli nas skrzywdzić.

Ewangelia dla mobilnych

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..