107,6 FM

Jesteśmy przez Boga chciani i kochani

A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?”. Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Łk 1,66

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.

Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.


Jan znaczy: Jahwe jest łaskawy. Jednak łaska, którą okazuje Bóg, błogosławiąc Elżbiecie i Zachariaszowi narodzinami ich pierworodnego syna, nie dotyczy tylko ich życia, ale ma rozlać się szeroko, promieniując na całą ludzkość; znajdzie przecież swe wypełnienie w Bożym Synu, w Jezusie Chrystusie. Jan stanie się tego świadkiem, nawet jeśli nigdy nie pojmie w pełni, jak obfite owoce zrodzi misja powierzona mu przez Najwyższego. Nie pojmą tego również jego rodzice. Ich wielkość, podobnie jak wielkość ich syna, nie polega jednak na dogłębnej wiedzy, ale na ufnym poddaniu się Bożej woli – tej, którą Bóg nieustannie objawia także i nam. My również, w nie mniejszym stopniu niż Jan, jesteśmy przez Boga chciani i kochani; stanowimy przecież niepowtarzalne dzieło Jego miłości. Co więcej, również dla nas Bóg ma wyjątkowy plan. Odkrywanie tego planu przez cierpliwe i pokorne szukanie woli Boga może stać się największą przygodą naszego życia. Przygodą, która swe spełnienie znajdzie w wieczności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..