107,6 FM

Są nazwiska kandydatów na prezesa IPN

Dr Marek Chrzanowski, dr hab. Zbigniew Romek, dr Jarosław Szarek i dr Paweł Ukielski przeszli do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa IPN - podało w piątek Kolegium IPN. Publiczne przesłuchanie kandydatów odbędzie się w poniedziałek.

Instytut podał też, że informacja o "rekomendowanym przez Kolegium IPN kandydacie na stanowisko prezesa IPN" zostanie przekazana do publicznej wiadomości w Sejmie, w obecności marszałka izby niższej, w poniedziałek ok. godz. 16.30.

Termin zgłaszania się kandydatów minął we wtorek. Od środy trwał pierwszy etap konkursu, który polegał na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów. Kolegium IPN ustalało, czy spełnili oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat musiał m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; musiał też wykazać, że nie pracował lub nie współpracował z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa. Pierwszy etap konkursu miał niejawny charakter.

W poniedziałek odbędzie się drugi etap konkursu, który będzie polegał na publicznym przesłuchaniu kandydatów, którzy zaprezentują własną koncepcję funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej i odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Przesłuchanie odbędzie się w południe, w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Warszawie.

Następnie Kolegium, po dyskusji na posiedzeniu niejawnym, podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała Kolegium IPN zostanie wówczas skierowana do Sejmu, który na jej podstawie będzie mógł powołać prezesa IPN za zgodą Senatu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu Kolegium IPN żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium w drodze uchwały uzna konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłosi konkurs.

W czerwcu br. weszło w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o IPN. Zgodnie z nią skrócona została kadencja dotychczasowej Rady IPN; w jej miejsce powołano Kolegium Instytutu.

Kadencja dotychczasowego prezesa IPN Łukasza Kamińskiego wygasła w połowie czerwca, w dniu wejścia nowelizacji ustawy o IPN, ale będzie on pełnił funkcję do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama