107,6 FM

Amerykanin pokieruje dykasterią ds. laikatu, rodziny i życia

Do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

W Watykanie opublikowano list apostolski Papieża Franciszka w formie motu proprio powołujący do życia nową watykańską instytucję. Będzie ona miała specjalny status i formę. Jej oficjalna nazwa to: Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Rozpocznie swoją działalność 1 września. 

„Kościół, troskliwa matka, zawsze, na przestrzeni wieków, troszczył się i otaczał szacunkiem świeckich, rodziny i życie, objawiając miłość miłosiernego Zbawiciela wobec ludzkości” – pisze Franciszek w dokumencie. Podkreśla, że z tego właśnie powodu trzeba zwracać uwagę na to, by dykasterie Kurii Rzymskiej odpowiadały warunkom naszych czasów i były dostosowane do potrzeb Kościoła powszechnego. W sposób szczególny musi to dotyczyć świeckich, rodziny i życia. Potrzebują one wsparcia i pomocy, „by były aktywnymi świadkami Ewangelii w naszych czasach i wyrazem dobroci Odkupiciela” – czytamy w Motu proprio. 

Biuro Prasowe Stolicuy Apostolskiej podało, że prefektem nowej dykasterii Ojciec Święty mianował dotychczasowego biskupa Dallas w Teksasie, 70-letniego bp Kevina Josepha Farrella.

Nowo mianowany prefekt - bp Kevin Farrell - urodził się 2 września 1947 w stolicy Irlandii, Dublinie, jako drugi z czterech synów w rodzinie mówiącej po irlandzku. Jego straszy brat, Brian jest od 2002 roku sekretarzem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W 1966 roku rozpoczął nowicjat w zgromadzeniu Legionistów Chrystusa. Uzyskał magistra filozofii oraz licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a następnie doktorat z teologii dogmatycznej (1976) i teologii pastoralnej (1977) na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Ma także tytuł magistra w dziedzinie biznesu i administracji, uzyskany na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie 24 grudnia 1978 r. Następnie był duszpasterzem akademickim na Uniwersytecie Monterrey w Meksyku, gdzie prowadził też seminaria z bioetyki i etyki społecznej. Ponadto był Administratorem Generalnym Legionistów Chrystusa, odpowiedzialnym za seminaria i szkoły we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. W 1984 roku ks. Kevin Farrell został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Został kapłanem stołecznej archidiecezji waszyngtońskiej, gdzie początkowo pracował w duszpasterstwie. W 1988 roku został dyrektorem wykonawczym tamtejszej Caritas, zaś w latach 1989-2001 odpowiadał za finanse stołecznej archidiecezji. W 2001 został jej wikariuszem generalnym oraz proboszczem kościoła Zwiastowania NMP w Waszyngtonie. 28 grudnia 2001 roku św. Jan Paweł II mianował ks. Farella biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej przydzielając jemu stolicę tytularną Rusuccuru. Do 2007 był moderatorem tamtejszej kurii i wikariuszem generalnym archidiecezji. 6 marca 2007 roku Benedykt XVI mianował go siódmym biskupem diecezji Dallas w Teksasie. W ramach Konferencji Episkopatu USA, bp Farrell był konsultorem Komitetu ds. Migracji, zajmującym się kwestiami związanymi z uchodźcami oraz osobami ubiegającymi się o azyl.

Do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

Na wniosek Rady Kardynałów już 4 czerwca Franciszek zatwierdził „ad experimentum” statut nowej dykasterii. W jej skład wejdą obecne papieskie rady ds. świeckich i ds. rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia.  Jednocześnie Ojciec Święty powierzył funkcję prezesa Papieskiej Akademii „Pro Vita” abp. Vincenzo Paglii. Został on równocześnie mianowany wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Abp Paglia jest aktualnie przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, która od 1 września stanie się częścią Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama