107,6 FM

Kto z polskich europosłów głosował za rezolucją

Wśród osiemnastu Polaków są europosłowie PO, PSL i SLD.

Parlament Europejski przyjął drugą rezolucję, skierowaną przeciw obecnej władzy w Polsce. Formalnym powodem „zatroskania” europosłów była sytuacja wokół TK, która ich zdaniem „zagraża demokracji”.

Wśród głosujących za przyjęciem rezolucji było 18 Polaków. Są to europosłowie PO, PSL i SLD: Michał Boni, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Kalinowski, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiefka.

Pełna lista głosujących

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama