107,6 FM

Św. Atanazy Wielki

Są w życiu sytuacje, które wymagają od nas reakcji natychmiastowej. Dajmy na to widzimy, że ktoś, kto do tej pory szedł prosto i pewnie nagle, na naszych oczach, potyka się i przewraca. Czy nie jesteśmy zobligowani by momentalnie przyjść mu z pomocą nawet jeśli go nie znamy?

Św. Atanazy Wielki   Św. Atanazy Wielki brewiarz.pl Są w życiu sytuacje, które wymagają od nas reakcji natychmiastowej. Dajmy na to widzimy, że ktoś, kto do tej pory szedł prosto i pewnie nagle, na naszych oczach, potyka się i przewraca. Czy nie jesteśmy zobligowani by momentalnie przyjść mu z pomocą nawet jeśli go nie znamy? Albo czy nie powinniśmy błyskawicznie zatrzymać dziecka zanim wbiegnie beztrosko na jezdnię? A kłamstwo? Czy nie domaga się szybkiego sprostowania, zanim padnie niczym ziarno na podatną glebę ludzkiego serca. No właśnie. Czasem trzeba działać zdecydowanie i bez chwili zwłoki. Tak też postąpił dzisiejszy patron, święty Aleksander, biskup egipskiej Aleksandrii, której zawdzięcza prawdopodobnie swoje imię. To znaczy nie tyle miastu, co jego założycielowi Aleksandrowi Wielkiemu. Zresztą po swoim macedońskim imienniku ten święty odziedziczył także zdolność przewidywania i nieugiętość w działaniu. Choć niewiele wiemy na pewno o jego młodości oprócz roku 250, czyli momentu narodzin, to już jego biskupia posługa udokumentowana jest dosyć dobrze. Paradoksalnie zawdzięczamy to właśnie jego szybkiej reakcji na wydarzenia, które miały miejsce w diecezji aleksandryjskiej. Oto jeden z kapłanów Ariusz zaczyna głosić, że Jezus nie jest Synem Bożym zrodzonym z Boga, ale stworzonym i niejako usynowionym w chwili narodzin w Betlejem. Choć na pierwszy rzut ucha sprawa nie wydaje się aż tak istotna, to jednak ma swoje bardzo poważne konsekwencje - podważa bowiem dogmat o Trójcy Świętej i prowadzi do wniosku, że modlenie się do Bożego Syna można traktować jako bałwochwalstwo. Skutki tego błędnego nauczania, które prowadziły wprost do poważnego, ponad 50-letniego, rozłamu w Kościele, przewidział właśnie wspominany dzisiaj św. Aleksander. Nie tylko je dostrzegł, ale natychmiast postanowił im przeciwdziałać zwołując synod aleksandryjski w 320 roku i potępiając tezy Ariusza. Po kolejnych 5 latach wysiłków podejmowanych na rzecz obrony czystości wiary naukę Ariusza potępił również pierwszy sobór powszechny, zebrany w Nicei w roku 325. To z tego okresu pochodzi pierwsze powszechne wyznanie wiary w "jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, (…) jednorodzonego, (…), Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało". Św. Aleksander pożegnał ziemię niedługo po tym wysiłku jaki podjął w obronie wiary - 18 kwietnia 326 roku. Czy wiecie państwo kto był jego następcą na stolicy aleksandryjskiej? Św. Atanazy Wielki, który jako sekretarz biskupa reprezentował go na soborze w Nicei i który dopilnował redakcji nicejskiego symbolu wiary.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama