107,6 FM

Konferencja "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka", Katowice, 4 kwietnia

Studenckie Koło Naukowe Teologów oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną pt. "Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka", która odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach 4 kwietnia.

Chodzi o pogłębianie wiedzy na temat wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką - zarówno w historii, jak i obecnie, przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców oraz zaproszenie do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na tym gruncie budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi istotnymi sferami życia człowieka.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9 wykładem inauguracyjnym ks. dr. hab. Sławomira Zielińskiego pt. "Teologia - nauka - kultura - historia". Następnie od 10.30 odbywać się będą obrady studencko-doktoranckie w 5 sekcjach tematycznych: teologiczno-filozoficznej, psychologiczno-pedagogicznej, prawniczej, historyczno-społecznej oraz kulturoznawczej.

O 15.30 rozpocznie się debata ekspercka, podczas której przedstawiciele czterech dyscyplin zmierzą się z tematem: "Indywidualizm i wspólnotowość. Wzajemne wykluczanie czy twórcza współpraca?". Gośćmi debaty będą: dr hab. Piotr Bogalecki (literaturoznawstwo i kulturoznawstwo), dr Justyna Kijonka (socjologia i kulturoznawstwo), dr Ewa Wojtyna (psychologia i psychiatria) oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teologia). Debata będzie tłumaczona na polski język migowy.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje ks. dr hab. Jacek Kempa, a w Komitecie Naukowym znaleźli się przedstawiciele 8 dyscyplin. Patronat honorowy sprawują dyrektor Kolegium ISM UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dziekan Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr hab. Antoni Bartoszek.

Szczegółowy plan konferencji jest dostępny na stronie internetowej: https://miedzykatedrami.wixsite.com/konferencyjna.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy