107,6 FM

Sejmik podkarpacki przeciw LGBT

Stanowisko Sejmiku jest odpowiedzią na prośby rodziców, którzy obawiają się wprowadzenia do szkół zideologizowanej edukacji seksualnej.

Dziś (27.5.2019)  podczas VIII sesji Sejmiku Podkarpackiego przyjęto uchwałę w sprawie „stanowiska Sejmiku Woj. Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT" . Projekt stosownej uchwały odczytał Jacek Kotula – radny Sejmiku . 

Samorządowcy , mając na uwadze dobro polskich i podkarpackich rodzin , zobowiązali się „ stanąć w obronie podkarpackich szkół i systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny wpływ na  prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży". Radni Sejmiku „nie zgadzają się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w proces wychowania i kształcenia na każdym jego etapie". 

W uchwale czytamy, że podkarpaccy samorządowcy „protestują wobec nachalnego propagowania inicjatyw i treści przez ruchy LGBT i wzywają o wycofanie ich z politycznego dyskursu".

Stanowisko Sejmiku jest odpowiedzią na prośby rodziców , aby zrobić wszystko, by do szkół nie weszli gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia.  Radni zwracali uwagę na chęć obrony uczniów i rodzin przed niszcząca ideologią LGBT.  Zgodnie z polską konstytucją  podkreślano rolę rodziców i ich prawo do wychowania dzieci w zgodzie z ich przekonaniami. 

Za uchwałą głosowało 17 radnych, 3 było przeciwnych a 1 wstrzymał się.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama