107,6 FM

Świeckim okiem

„W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”. Łk 24,47

Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby wypełnić Prawo i nauczać, wybawił ludzkość z niewoli grzechu. Bóg ofiarował swojego Syna na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi, a ci, którzy przyjmą zbawczą naukę Chrystusa, dostąpią życia wiecznego. W Jerozolimie – miejscu szczególnie wybranym przez Boga – została objawiona Jego miłość przez ukrzyżowanie Syna na Golgocie. Każdy z nas jest powołany do głoszenia miłości i miłosierdzia Boga, a w szczególności teraz, gdy religia zajmuje coraz mniej miejsca w życiu ludzi młodych. Nie możemy zapominać o nakazie Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Chrystus, zmartwychwstając, przywrócił nas do życia, wybawił nas od śmierci wiecznej. Nie będzie podziałów na narodowości czy grupy etniczne, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi oraz braćmi i siostrami Mesjasza. Za to niech będzie Bogu chwała i cześć, i uwielbienie! •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy