107,6 FM

Śląskie. Samorządowcy przygotowują propozycje do rozmów "okrągłego stołu" ws. transformacji energetycznej

Śląscy samorządowcy z gmin górniczych przygotowują propozycje do rozmów "okrągłego stołu" ws. transformacji energetycznej. W piątek [05.03.2021] razem z przedstawicielami samorządu gospodarczego przedstawili listę tematów, o których chcą rozmawiać z rządem i ekspertami w ramach "okrągłego stołu".

W piątek przedstawiciele gmin górniczych i samorządu gospodarczego (oprócz sygnatariuszy stanowiska - także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) spotkali się z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem, przedstawiając listę tematów do przedyskutowania w ramach "okrągłego stołu". Uzgodniono, że wkrótce samorządy przekażą stronie rządowej propozycje zagadnień - wraz z ich szerszą charakterystyką i propozycjami rozwiązań - które, ich zdaniem, powinny być przedmiotem rozmów i szerszej umowy społecznej. - Mówi przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman:

Wśród zagadnień, na które zwracają uwagę samorządowcy, są m.in. kwestie likwidacji szkód górniczych, zabezpieczenia terenów pod ziemią i na powierzchni, likwidacji zwałów czy zagospodarowywania hałd i odpadów. Inne tematy dotyczą np. szczegółowego wskazania liczby miejsc pracy traconych w poszczególnych kopalniach w kolejnych latach oraz określenia strategicznych inwestycji, dających gwarancję zatrudnienia górnikom.

Samorządy postulują też uproszczenie ścieżki realizacji inwestycji, głównie w zakresie planistycznym, oraz oczekują wskazania mechanizmu podziału środków dla poszczególnych gmin górniczych (niezależnie, czy kopalnie na ich terenie były, są, czy będą zamykane) oraz dla tych gmin, pod którymi prowadzono wydobycie węgla, choć nie było tam siedziby kopalni.

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na problem rekompensaty dla gmin za utracone dochody z PIT i CIT oraz na konieczność opracowania mechanizmu przekazywania pogórniczego majątku gminom lub wnoszenia go do nowo powstających firm. Inny postulat dotyczył ukonkretnienia planów związanych z inwestycjami zapewniającymi dostawy energii (w miejsce źródeł węglowych) oraz wsparcia transformacji firm i instytucji działających w otoczeniu górnictwa.

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera podkreślił, że do "okrągłego stołu" jego inicjatorzy zapraszają nie tylko przedstawicieli rządu i władz woj. śląskiego, ale także środowiska naukowe, eksperckie i pozarządowe.

 

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama