107,6 FM

ONZ: Rezolucja przeciwko negowaniu Holokaustu

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „zdecydowanie odrzuca i potępia jakiekolwiek negowanie historyczności Holokaustu, całkowite lub częściowe. Mówi o tym rezolucja, przyjęta wczoraj drogą konsensusu. Wzywa ona wszystkie państwa do walki z negowaniem Holokaustu i antysemityzmem, szczególnie w sieciach społecznościowych.

Zaproponowany przez Izrael i opracowany z pomocą Niemiec dokument wsparło 114 spośród 193 państw członkowskich ONZ. Rezolucja nie ma charakteru wiążącego. Odciął się już od niej Iran.

Tekst rezolucji chwali również państwa zachowujące „miejsca, które służyły za obozy śmierci, obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej, miejsca egzekucji i więzień nazistowskich podczas Holokaustu”.

Dokument wzywa państwa członkowskie ONZ do „wypracowania programów edukacyjnych, które wyryją w umysłach przyszłych pokoleń nauki płynące z Holokaustu, aby pomóc w zapobieganiu aktom ludobójstwa”. Prosi państwa i instytucje zarządzające sieciami społecznościowymi o „podjęcie aktywnych działań w walce z antysemityzmem i negacjonizmem lub zniekształcaniem Holokaustu”.

Ministrowie spraw zagranicznych Izraela i Niemiec, Ja’ir Lapid i Annalena Baerbock we wspólnym oświadczeniu podkreślili po przyjęciu rezolucji, że jest ona dowodem na to, iż wspólnota międzynarodowa „mówi jednym głosem” na ten temat. Zwracając uwagę na „dramatyczne nasilenie” negacjonizmu, skrytykowali „porównywanie obecnych konfliktów politycznych z Szoah”, gdyż – ich zdaniem – jest to „niesprawiedliwością” wobec jego ofiar.

Z kolei ambasador Izraela przy ONZ nazwał rezolucję mianem „historycznej” i ujawnił, że była negocjowana od kilku miesięcy. Jest to druga rezolucja zaproponowana przez Izrael, którą przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pierwszą było w 2005 roku ustanowienie 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu.

Izraelskie władze zwracają uwagę, że przyjęta wczoraj rezolucja po raz pierwszy daje jasną definicję negowania Holokaustu, wzywa państwa do podjęcia działań w walce z antysemityzmem, a „internetowych gigantów” (Facebook, Twitter, Instagram itd.) do walki z nienawistnymi treściami w sieciach społecznościwych.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama