107,6 FM

Region. IPN zaprasza na wydarzenia związane ze 100. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

Zaplanowano rekonstrukcję wkroczenia wojsk polskich do Katowic, otwarcie wystawy stałej Panteonu Górnośląskiego oraz dwa koncerty.

Sto lat od rozpoczęcia trwającego dwa tygodnie procesu przejmowania części Górnego Śląska przez administrację II Rzeczypospolitej minie 20 czerwca. 19 czerwca podpisano w Katowicach protokół przekazania polskiej administracji powiatu katowickiego. W tym samym dniu odbyła się ostatnia parada i wymarsz wojsk francuskich. 20 czerwca 1922 r. do Katowic uroczyście wkroczyły oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego. Centralne uroczystości odbyły się na katowickim rynku, gdzie żołnierzy witał m.in. Wojciech Korfanty. W następnych dniach oddziały Szeptyckiego wkraczały do kolejnych miast i powiatów - proces ten zakończył się 4 lipca w Rybniku.

- Uroczystości 100. rocznicy włączenia części Górnego Śląska do Polski to kulminacja i zwieńczenie obchodów z minionych lat, kiedy świętowaliśmy setne rocznice kolejnych powstań śląskich i plebiscytu - przypomniał dyrektor katowickiego IPN dr Andrzej Sznajder. - Wydarzenia czerwca 1922 roku, których setną rocznicę obchodzimy, były szczęśliwym finałem bardzo dramatycznych lat 1919-1921, kiedy miały miejsce trzy powstania śląskie i plebiscyt. To było ziszczenie się marzenia, którego początki możemy datować na połowę XIX wieku, gdy na Górnym Śląsku budziła się polska świadomość narodowa - powiedział dyrektor katowickiego oddziału IPN, porównując skalę ówczesnego entuzjazmu i społecznej energii do lat 1980 i 1989, kiedy rodziła się Solidarność i nastąpił przełom ustrojowy.

20 czerwca - dzień powitania polskich wojsk w Katowicach - od tego roku będzie świętem państwowym. Przyjętą 12 maja br. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich podpisze we wtorek w stolicy Górnego Śląska prezydent Andrzej Duda.

W ramach czerwcowych obchodów IPN przygotował także wystawę „Pamiętaj, że nosisz mundur”, poświęconą Policji Województwa Śląskiego. Jej wernisaż odbędzie się 9 czerwca na Placu Kwiatowym, będącym częścią katowickiego rynku. Na 15 planszach przedstawiono historię tej formacji - odrębnej od polskiej policji działającej w II RP. Kilka dni później, 15 czerwca, przed siedzibą oddziału NBP w Katowicach otwarta zostanie inna wystawa - „Bramy do Polski 1922”, przedstawiająca wydarzenia związane z przejmowaniem władzy na obszarach, które decyzją Rady Ambasadorów z października 1921 r. przypadły Polsce.

Z okazji rocznicy, IPN przygotował pamiątkową odznakę „Orzeł śląski 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty", a Poczta Polska zaplanowała emisję znaczka „100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski”. Niebawem wydany zostanie Atlas Powstań Śląskich, pojawi się też poświęcony powstańczemu bohaterowi komiks „Robert Oszek. Zmagania z legendą”. Zaplanowano okolicznościowe wykłady, audycje radiowe i sesje popularnonaukowe - największa z nich odbędzie się 22 czerwca w Katowicach.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama