107,6 FM

Pytanie o przebaczenie

Panie, ile razy mam przebaczyć? Mt 18,21

Mt 18, 21 – 19, 1

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Panie, ile razy mam przebaczyć?
Mt 18,21

Ewangelia z komentarzem. Pytanie o przebaczenie
Gość Niedzielny

Pytanie o przebaczenie to pytanie o miłość. Jak bardzo ukochałeś? Ile razy jesteś w stanie jeszcze wyznać miłość? Oto prawda o naszym życiu: jeśli masz odwagę powiedzieć drugiej osobie: „kocham Cię”, to wiedz, że wcześniej niż później będziesz musiał wypowiedzieć słowa: „przebacz” lub „przebaczam”. Nie ma miłości bez przebaczenia. Ani przebaczenia bez miłości. Warto zapytać o to seniorów z naszych rodzin. Zagadnąć nie o to, ile razy wyznawali sobie miłość, ale ile razy sobie przebaczyli. I odkryć, iż sekretem ich wspólnego trwania jest przebaczenie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..