107,6 FM

Prymas Polski: ewangelizacja nie jest strategią

„Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” - przypomniał we wtorek 6 września w Gnieźnie abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas odbywającego się w Gnieźnie XXVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. W homilii Mszy św. rozpoczynającej drugi dzień spotkania nawiązał do ponad trzydziestoletniej działalności federacji podkreślając, że nie tylko przyczyniła się ona do umocnienia więzi środowiska bibliotek kościelnych w Polsce, ale nade wszystko owocnie realizowała swój podstawowy cel czyli wspomaganie ewangelizacyjnej misji Kościoła, która jest kontynuacją misji samego Jezusa Chrystusa.

„Ewangelizacja nie jest jakąś strategią czy sposobem na pozyskiwanie nowych uczniów. Nie dotyczy jedynie wyboru takiej czy innej metody działania. U jej podstaw leży zawsze żywa więź z Bogiem, świadectwo miłości Chrystusa i nasza jedność z Nim” - podkreślił Prymas dopowiadając, że ważny jest w niej zatem nie tyle wybór środków, co świadomość celu, „ku czemu wszystko powinno zmierzać”.

Abp Polak przypomniał również, że do udziału w tej misji zaproszeni są wszyscy ochrzczeni, ale nie na zasadzie „wykwalifikowanych pracowników”, ale uczniów-misjonarzy świadomych, że fundamentem ich działania jest właśnie chrzcielne obdarowanie.

Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła - tłumaczył dalej metropolita gnieźnieński - to wreszcie nie tylko działanie w samym Kościele, ale nade wszystko posługa w misji dla świata, coś z owego słyszanego w dzisiejszej Ewangelii „bycia Jezusa wśród ludzi”, „wmieszania się w tłum”.

„On jest pośród ludzi, pozwala się dotknąć, pozwala, by Mu zadawano pytania. I taki musi być Kościół, bliski ludziom. Wszystko więc co czynicie, by wspólnie to dzieło realizować, by jednoczyć siły, musi zawsze zmierzać do tego, aby nasze biblioteczne zasoby były rzeczywiście bliskie ludziom. Logika zamknięcia jest bowiem jałowa i pełna nieporozumień, a logika współpracy, dialogu i spotkania łączy i jednoczy, czyniąc ten wspólny, ewangelizacyjny wysiłek prawdziwie owocnym” - powiedział na koniec Prymas Polski.

W trzydniowym zjeździe, który rozpoczął się w poniedziałek 5 września i potrwa do 7 września uczestniczy ok. sześćdziesięciu przedstawicieli bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji „Fides”. W pierwszym dniu spotkania mieli okazję poznać historię i zwiedzić Bibliotekę Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, która w tym roku obchodzi 420. rocznicę istnienia i której dzieje przypomina specjalna okolicznościowa broszura autorstwa kleryka Piotra Mroczkowskiego.

Dzisiejszy drugi dzień obrad, 6 września, to dzień konferencyjno-sprawozdawczy. Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów: ks. prof. dr. hab. Kazimierza Śmigla, dyrektor Biblioteki PWSD w latach 1967-1983 oraz ks. dr. Michała Sołomieniuka i Michała Muraszko z Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W programie są również obrady walnego zgromadzenia, a popołudniu zwiedzanie katedry i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W trzecim dniu spotkania 7 września z uczestnikami spotka się delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” bp Andrzej Siemieniewski, który odprawi Mszę św. Zaplanowano też wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2022-2025. Z obecnym zarządem, na którego czele stoi ks. dr Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki PWT we Wrocławiu, spotkał się we wtorek Prymas Polski.

Zjazd współorganizuje Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a uczestników gości gnieźnieńskie seminarium i Centrum Edukacyjno-Formacyjne.

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” powstała w 1991 roku, a cztery lata później, w 1995 została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Obecnie zrzesza 83 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama