107,6 FM

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli ramadan - miesiąc postu

U polskich wyznawców islamu trwa od czwartku miesiąc postu - ramadan. Oznacza to m.in. zakaz jedzenia, picia i wszelkich rozrywek od wschodu do zachodu słońca. Życzenia z okazji rozpoczęcia ramadanu skierował do wiernych przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Trzydziestodniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc - opartego na fazach Księżyca - roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

"Oto przed nami ramadan, miesiąc postu i modlitwy, obowiązek i wytchnienie dla ludzi. Czas, dany nam przez Wszechmogącego, abyśmy uwolnili się od problemów codzienności, które jakże często odbierają nam to, co najważniejsze: spokój ducha, rodzinne szczęście, dobrą wiarę w Boga. W tym świętym miesiącu mamy okazję oczyścić swoje serca, zbliżyć się z rodzinami oraz przyjaciółmi, zjednoczyć się duchowo z ogólnoświatową muzułmańską wspólnotą" - napisał do wiernych przewodniczący MZR mufti Tomasz Miśkiewicz.

W okolicznościowym kazaniu opublikowanym przez MZR, imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bohonikach Ramil Khyrov przypomniał, że post w ramadanie to jeden z filarów islamu, a muzułmanie na całym świecie oczekują na przyjście tego "błogosławionego czasu". "Od świtu do zmierzchu słońca powstrzymują się w ramadanie od jedzenia, picia, bliskości intymnej, starają się opanować język przed gadulstwem, a duszę przed złymi zamierzeniami" - mówił.

Podkreślał, że to miesiąc "oczyszczenia duszy i ciała". "Przez cały miesiąc wierzący starają się częściej spotykać się ze sobą, odwiedzać rodzinę, znajomych, szczególnie słabych i chorych, ramadan to także najlepsza pora na odnawianie przyjacielskich kontaktów, pojednanie się i wybaczenie krzywd" - mówił muzułmański duchowny.

Post zakończy się trzydniowym świętem Ramadan Bajram, które w tym roku rozpocznie się 21 kwietnia. Pod koniec ramadanu przypadnie tzw. noc przeznaczenia (Kadyr Noc), w którą wierni szczególnie powinni się modlić. Kadyr Noc wypada zawsze z 26. na 27. dzień ramadanu. Wierni wierzą, że w tę noc wybaczane są im grzechy i decyduje się, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego szczególnie wtedy modlą się i czytają Koran.

Muzułmański Związek Religijny w RP jest najstarszą i najważniejszą organizacją polskich wyznawców islamu, którymi są głównie Tatarzy. Liderzy Związku liczbę polskich wyznawców islamu szacują na ok. 5 tys. Liczbę wszystkich muzułmanów w Polsce, wliczając w to również m.in. studentów, przedsiębiorców, służby dyplomatyczne czy uchodźców z krajów islamskich, szacują na ok. 60 tys.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama