107,6 FM

W Belgii będą mieli homoseksualnych pastorów

Belgijscy protestanci będą mieli homoseksualnych pastorów. Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego w Belgii postanowił, że homoseksualizm nie będzie uważany za przeszkodę do pełnienia posługi duszpasterskiej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu, które obradowało nt. „Homoseksualizm i duszpasterstwo”, zostało przygotowane przez grupę roboczą, w której reprezentowane były wszystkie dystrykty Kościoła. Przygotowała ona rekomendację, rozesłaną następnie do wszystkich parafii, a w końcu była przedmiotem dyskusji na szczeblu regionalnym i głosowania na szczeblu krajowym.

- Jestem dumny z mojego Kościoła, jak również z otwartości i szacunku, charakteryzujących przebieg dyskusji - oświadczył prezes Synodu, pastor Steven H. Fuite.

Przed kilku laty Synod zdecydował, że można błogosławić pary osób tej samej płci podczas nabożeństwa.

Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii (EPUB) powstał w 1979 r. z połączenia głównych wspólnot protestanckich w tym kraju: luterańskiej i reformowanej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama