107,6 FM

Jak mamy się modlić?


Odpowiedź na pytanie o jakość modlitw wydaje się znajdować w obietnicy Jezusa danej uczniom: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.


Jeśli tak jest rzeczywiście, to dlaczego szczere i usilne prośby pozostają niespełnione? Wątpliwości z powodu nieskuteczności modlitw musiały nurtować już pierwsze pokolenia chrześcijan. Autor czytanego dzisiaj listu czynił zarzuty swoim adresatom: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”. Czy przyczyną nieskuteczności modlitw jest to, że proszącemu zależy na spełnieniu się jego pragnień? Na tę przyczynę wskazują dwa zdania, które następują zaraz po dzisiejszym czytaniu. Apostoł zarzuca skarżącym się na nieskuteczność próśb: „Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”. Na czym polega przyjaźń z Bogiem?Przyjacielem Boga jest nazwany jeden człowiek właśnie w Liście św. Jakuba. Apostoł pisze o nim pod koniec drugiego rozdziału: „Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga”. W tym sensie jest on dla nas wzorem nie tylko wiary, ale też i modlitwy. Kiedy otrzymał zadanie w dziejach zbawienia, Bóg zmienił mu imię na Abraham i wyjaśnił znaczenie tego aktu: „Uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów”. Patriarcha nie czekał biernie na otrzymanie obiecanego mu potomstwa, lecz zaraz przejął się losem innych ludzi, tak jakby wszyscy oni byli jego własnym dziećmi. Wyrazem tej odpowiedzialności za nich jest jego modlitwa w 18. rozdziale Księgi Rodzaju. Gdy został mu objawiony Boży zamiar wymierzenia kary zdemoralizowanym mieszkańcom Sodomy i Gomory, wówczas wstawiał się przed Bogiem za przeznaczonymi na zagładę: „Nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego!”. Jego ponawiana prośba zostaje przytoczona w Biblii nie po to, by pokazać, że została ona spełniona. Dzięki niej widzimy, że Abraham rozmawia z Bogiem jak Jego przyjaciel. I z nami Bóg chce rozmawiać jak ze swoimi przyjaciółmi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama