107,6 FM

Bezmyślne upojenie życiem

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Jezus powiedział do swoich uczniów:

„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”

Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.


Powrót Syna Człowieczego, o którym mówi Jezus, nie oznacza tylko Jego przyjścia na końcu czasów. Chodzi także o nasz czas – o godzinę śmierci, której nie znamy. A czy na nią czekamy? Czy potrafimy przeżywać każdy dzień tak, jakby jego początek był momentem narodzin, a koniec chwilą przejścia do wieczności? Jakże często bardziej niż szczęśliwego sługę, pełniącego wolę swego Pana, przypominamy sługę nieodpowiedzialnego, który pijany złudnym poczuciem doczesnej władzy czerpie z niej pełnymi garściami, krzywdząc siebie i innych. Tracąc z oczu ostateczną perspektywę naszego życia, bezmyślnie przejadamy i przepijamy wieczność, wmawiając sobie, że zdążymy wytrzeźwieć przed powrotem gospodarza. Złudne to przekonanie. Nadmierne upojenie życiem to ma bowiem do siebie, że długo pozostawia w człowieku swe ślady i niezbyt szybko wietrzeje z ludzkich głów. Powracający Syn Człowieczy z pewnością więc zaskoczy tych, którzy liczą na Jego spóźnienie; gotowi będą tylko ci, którzy za Nim tęsknią.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..