107,6 FM

Słuchanie, nawrócenie i świadectwo prorocze

Na tych trzech filarach skupił swoje rozważania Patriarcha Bartłomiej podczas ekumenicznej modlitwy o pokój.

Słuchanie, nawrócenie i świadectwo prorocze – na tych trzech pojęciach skupił swe rozważania patriarcha Konstantynopola Bartłomiej w czasie ekumenicznej modlitwy o pokój w dolnym kościele Bazyliki św. Franciszka w Asyżu w czasie międzyreligijnego spotkania modlitewnego w intencji pokoju w Asyżu.

Zachęcił do „wsłuchania się w krzyk Boga zwrócony ku ludzkości i do usłyszenia krzyku naszego bliźniego”. Nawrócenie zaś jest „zdolnością do niesienia serca i umysłu, aby zmienić kurs tak, aby zbiegał się on na Tym, który jest” – powiedział duchowy zwierzchnik światowego prawosławia.

W przemówieniu z obszernymi fragmentami po grecku zaznaczył, że „zebraliśmy się tutaj wszyscy po to, aby ofiarować to świadectwo i aby świadectwo chrześcijan było prorocze”. Dodał, że dopiero wtedy „możemy ofiarować wodę żywą tym, którzy pragną, wodę, która nie ma końca, wodę pokoju w naszym świecie be pokoju”.

„Czy to słowo pokoju będzie mogło być ofiarowane innej osobie, odmiennej, dalekiej, nieznajomej, temu, kto wchodzi między nas, jeśli to słowo pokoju nie stanie się rzeczywistym doświadczeniem komunii z Promieniującym Światłem Poranka?” – zapytał retorycznie mówca.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama